Home      Nieuws

Het laatste nieuws over ons werk, het klimaat en de natuur

Artikelen overicht

Illustratie van witte papieren vliegtuigjes die richting een prullenbak vliegen tegen een rood oranje achtergrond
Nieuws
09 juli 2020
Natuur en milieuorganisaties maken met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Natuur & Milieu heeft zojuist samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 20...

Een groene voetafdruk op een lichtgele ondergrond
Nieuws
08 juli 2020
Natuur & Milieu tevreden over SER-advies

De Sociaal-Economische Raad (SER) presenteerde vandaag haar advies voor een duurzaamheidskader voor biomassa. Natuur &...

Rijen blauwe zonnepanelen met een windmolen in de achtergrond tegen een geelblauwe lucht
Nieuws
03 juli 2020
Veel gemeenten komen groene afspraken niet na

Gemeenten halen de afspraak van 100 procent inkopen van duurzame energie niet, stellen WISE en Natuur & Milieu. Slecht...

Ouder met kind met gele koffer op het perron naast een trein
Nieuws
01 juli 2020
Kabinet moet internationale treinreizen meer stimuleren

Het kabinet moet snel maatregelen nemen die internationale treinreizen stimuleren, vindt de Raad voor de leefomgeving en i...

Druk knooppunt op Nederlandse snelweg. van boven gefotografeerd
Nieuws
30 juni 2020
Planbureaus bevestigen: anders betalen voor mobiliteit kansrijk

Natuur & Milieu onderschrijft de voordelen van de 'slimme' kilometerheffing die het Centraal Planbureau (CPB) en Plan...

Vliegtuig hoog in de lucht, van onder gefotografeerd
Nieuws
29 juni 2020
Reactie op de 3,4 miljard aan staatsteun voor KLM

Kind met rode vlieger op het strand
Nieuws
19 juni 2020
Natuur- en milieuorganisaties steunen Noordzeeakkoord

Ruim een jaar hebben de visserij, energiesector, overheid en natuur- en milieuorganisaties gewerkt aan een pakket afsprake...

Online vergadering op een laptop
Nieuws
18 juni 2020
Werknemers grote bedrijven verwachten aanzienlijk minder zakelijke vliegreizen na coronacrisis

Twee derde van medewerkers van grote bedrijven verwacht dat er ook na de coronacrisis minder zakelijk gevlogen gaat worden...