Ga terugHome      Nieuws      Nederland stelt te hoge doelen voor biobrandstoffen luchtvaart, met grote risico’s
Nieuwsbericht

Nederland stelt te hoge doelen voor biobrandstoffen luchtvaart, met grote risico’s

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
De EU en vele Europese landen, waaronder Nederland, proberen de klimaatimpact van de luchtvaart te verkleinen met de inzet van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Met een bijmengverplichting voor duurzame vliegtuigbrandstoffen kunnen landen ervoor zorgen dat duurzame brandstoffen in de luchtvaart op de juiste manier worden ingezet. Het risico bestaat echter dat wanneer hiervoor geen goed beleid wordt gemaakt, dit nadelige gevolgen voor klimaat en milieu kan hebben. Het kan erin resulteren dat de gebruikte brandstoffen nog meer emissies uitstoten en schadelijker zijn voor het milieu dan de fossiele brandstof die wordt vervangen. Het middel is hiermee erger dan de kwaal.
Vliegtuig van onderen gefotografeerd tegen zonsondergang

In Nederland wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2023 de bijmenging van duurzame brandstoffen door de luchtvaartsector reguleren. Met het voorgenomen beleid wordt bepaald hoeveel biobrandstoffen er in vliegtuigen moet worden getankt. Deze zogenaamde bijmengverplichting is erg hoog; 14% vanaf 2030. Dit moet oplopen tot 100% bijmenging van biobrandstoffen in 2050.

Doelstellingen onverantwoord hoog

De transport- en milieufederatie T&E onderzocht of het beleid in Nederland leidt tot een duurzamere luchtvaart. Hun conclusie is dat de doelstelling van 14% bijmenging te hoog is waardoor het risico bestaat dat niet-duurzame brandstoffen worden gebruikt. Volgens de huidige voornemens kunnen ook voedselgewassen als biobrandstof worden gebruikt. Er moet eerst worden onderzocht wat de werkelijke impact op klimaat en milieu is van deze biobrandstoffen voordat erover wordt besloten. Anders bestaat het risico dat de brandstof niet van duurzame herkomst is en dat dit dus geen duurzame oplossing is. Dit kan bovendien fraude met de brandstoffen in de hand werken.

De aanbevelingen van T&E voor het Nederlandse beleid zijn onder andere:

  • alle voedselgewassen moeten worden uitgesloten van het gebruik in biobrandstoffen, met name palm en soja;
  • dat het gebruik van frituurvetten beperkt moet worden tot de beschikbare hoeveelheid in eigen land;
  • dat in de doelstellingen voor biobrandstoffen rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid en herkomst van grondstoffen;
  • dat er meer nadruk moet worden gelegd op het gebruik van hernieuwbare elektriciteit voor zogenaamde e-fuels;

Voorlopig zijn voedselgewassen dus niet uitgesloten voor gebruik in biobrandstoffen, aangezien duurzaamheidscriteria nog moeten worden vastgelegd door beleidsmakers.

Einde gebruik voedselgewassen
Natuur & Milieu schreef dit onderzoek over het gebruik van biobrandstoffen in mobiliteit en pleit voor een einde aan het gebruik van voedselgewassen als brandstof.

Bron: T&E, 16 december 2020

 

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter