Home      Projecten

Ontdek aan welke oplossingen wij werken

Projecten overzicht

voorbeeld van een groene stad

Groene stad

De natuur verdwijnt uit onze steden. Dat pakt niet alleen negatief uit voor de dieren en planten zelf, maar ook voor de bewoners. Daarom zetten wij ons in voor groene steden.

Schoon water

Goede waterkwaliteit is van levensbelang voor mens, plant en dier. Maar door vervuiling is het merendeel van het Nederlandse water van matige kwaliteit. Wij pakken vervuiling bij de bron aan.

vliegtuig landt op schiphol

Luchtvaart

De luchtvaart groeit door terwijl we onze uitstoot juist moeten verminderen. Wij leggen de luchtvaart aan banden en zorgen dat anders reizen aantrekkelijk wordt.

man op bank in huis

Gasvrij wonen

Aardgas en energieverspilling horen in het verleden thuis en niet in ons huis. Met schone alternatieven en isolatie brengen wij duurzaam wonen stap voor stap dichterbij.

Tractor op een akker

Duurzame landbouw

De huidige, reguliere landbouw in Nederland gaat niet goed samen met de uitdagingen waar we als land voor staan. Wij zetten stappen richting landbouw met aandacht voor dier, boer, natuur en milieu.

chemische industrie in rotterdam

Schone industrie

Een duurzame industrie is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Wij werken samen met overheden en bedrijven om de industrie zo snel mogelijk te verduurzamen.

bovenaanzicht van een drukke snelweg

Schoner en minder autorijden

We maken de komende jaren een omslag naar schoner, anders en minder vervoeren. Zodat we kunnen reizen, maar dan duurzaam en in een schone omgeving.

tractor sproeit bestrijdingsmiddelen op een akker met gewassen

Bestrijdings­middelen

Hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk kweken en telen? Wij werken samen met partners aan een toekomst zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen.

bierflesjes op lopende band in fabriek

Circulaire economie

Om verdere milieuschade en tekorten aan grondstoffen te voorkomen, moeten we anders produceren en consumeren. Wij zetten ons in voor een circulaire economie waarin we spullen langer gebruiken en grondstoffen steeds opnieuw inzetten.

schapen in weiland met windmolens op de achtergrond

Groene energie

Wij houden scherp in de gaten dat de overstap naar groene energie snel gebeurt, dat omwonenden hierbij worden betrokken en dat de oplossing goed uitpakt voor de dieren, planten en omgeving.

Windmolens weiland met water

Elke gift helpt!

Wij werken aan een klimaatneutraal Nederland en het herstel van de natuur. Het moet echt anders en we geloven dat het kan. Met jouw donatie help je ons mee.