Home      Projecten      Schone industrie

Project

Schone industrie

chemische industrie in rotterdam

Een duurzame industrie is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en onze klimaatdoelen te behalen. Wij werken daarom samen met overheden en bedrijven om ervoor te zorgen dat de industrie zo snel mogelijk verduurzaamt.

Wat is het probleem?

Bedrijven in de Nederlandse industrie, zoals olieraffinaderijen en staal- en kunstmestfabrieken, hebben enorm veel impact op het klimaat en de natuur. Dat begint al bij het winnen van grondstoffen, maar de impact zit hem ook in de verwerking van grondstoffen tot producten. Van de plastic shampoofles in je badkamer tot de stalen onderdelen van windmolens en de kunstmest waarmee veel boeren nog hun akkers bemesten: deze alledaagse producten zijn allemaal door de industrie gemaakt.

De industrie in Nederland is verantwoordelijk voor 30 procent van onze landelijke uitstoot van het broeikasgas CO2. Dat is enorm veel. Het is daarom belangrijk dat de industrie duurzamer wordt. Dat kan door zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen, zoals aardgas en olie. Tegelijkertijd moet de industrie flink energie gaan besparen en aan de slag met duurzame oplossingen.

Portretfoto Michelle Prins

Programmaleider Industrie

Michèlle Prins

Met de juiste wet- en regelgeving kan en moet de Nederlandse industrie transformeren van een energie-intensieve, fossiele industrie naar een duurzame koploper. We moeten hier snel mee zijn. Dat kan alleen als de overheid het voortouw neemt.

Wat doen wij?

De bedrijven in de industrie gooien niet vanzelf het roer om. De overheid heeft een belangrijke rol om de industrie duurzamer te maken. Wij hebben ons daarom ingezet voor een nationale CO2-heffing voor de industrie, die ook is ingevoerd. Een belangrijke eerste stap richting een duurzame industrie!

Maar er is nog veel meer nodig. De industrie moet circulair worden en ook snel overstappen op groene stroom en groene waterstof. Zolang er nog niet voldoende groene stroom en waterstof zijn, kunnen bedrijven wat ons betreft tijdelijk gebruikmaken van beperkte CO2-opslag.

De industrie staat de komende jaren voor grote veranderingen om te verduurzamen. Wij helpen ze daarbij. Wij werken samen met koplopers om aan de overheid duidelijk te maken wat er nodig is om duurzaam produceren mogelijk te maken.

Wat kun jij doen?

Het voelt misschien alsof je als burger niet veel kunt doen tegen vervuiling door de industrie. Toch is er voor jou ook een rol. Elke nieuwe aankoop die je doet, is een moment waarop jij een verschil kunt maken. Door minder nieuwe producten te kopen of duurzamere opties te kiezen, voorkom je vervuiling. Ook kun je vaker de auto laten staan en kiezen voor autodelen, zodat er minder benzine en auto’s nodig zijn.

Je helpt ook om duurzaam het nieuwe normaal te maken, door je te mengen in het maatschappelijk debat over wat nodig is tegen klimaatverandering. Ten slotte kun je ook onze organisatie steunen. Dankzij giften kunnen wij lobbyen bij de overheid voor goed beleid. Zo werken we samen aan een schone industrie.

foto van Tata steel fabriek genomen vanuit de zee met windmolens voor de fabriek

Elke gift helpt!

Wij zetten ons in voor minder fossiel en meer duurzame energie. De vervuiler moet betalen en de industrie moet kiezen voor oplossingen. Help je mee?