Home      Over ons      Resultaten

Resultaten

We hebben in 2023 weer enorm veel bereikt voor een schoner, gezonder en groener Nederland. Deze mooie successen waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze donateurs, partners en betrokken volgers. Bedankt daarvoor!

Man op brug met zonsondergang

Onze grootste successen

  • Niemand kan er dankzij onze druk meer omheen: de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op onze gezondheid en de natuur staan op de politieke en maatschappelijke agenda.
  • Met de succesvolle politieke campagne ‘Industrie van morgen’ kregen we meer gehoor in Den Haag voor het afbouwen van fossiele brand- en grondstoffen.
  • Er is dit jaar eindelijk een CO2-plafond voor elke Nederlandse luchthaven aangekondigd. Een belangrijke mijlpaal na onze jarenlange inzet hiervoor.

Bestrijdingsmiddelen hoger dan ooit op de politieke agenda

Dit jaar stond voor ons in het teken van bestrijdingsmiddelen. Met een onderzoek toonden we aan dat de meest giftige middelen in te hoge concentraties terug te vinden zijn in natuur- en recreatiewateren. Hierop volgde een reactie van de Unie van Waterschappen en demissionair minister Harbers. Ze erkenden het probleem en omarmden ons rapport. Ze gaven aan dat ze aan de slag gaan (en al zijn) om betere resultaten te behalen.  

Wij riepen Kamerleden op de gezondheid van mensen en de bescherming van de natuur serieus te nemen, en boden ze samen met FNV en Parkinson Vereniging een manifest aan dat door meer dan 36 partijen wordt ondersteund. Collega Berthe sprak in de Tweede Kamer tijdens een Rondetafelgesprek over de schadelijke effecten van glyfosaat en de alternatieven.  Door onze succesvolle lobby nam de Tweede Kamer twee moties aan om in de Europe Unie tegen de verlenging van het schadelijke middel glyfosaat te stemmen. Helaas is de teleurstellende uitkomst dat de Europese Commissie heeft ingestemd met de verlenging.

Ons mediabereik op dit onderwerp was groot dit jaar: we hebben ruim 60 miljoen (keer) mensen bereikt, we hadden 660 publicaties en nieuwsfragmenten, stonden in 50 kranten en waren 250 keer te horen op de radio of tv. Zo was onze jurist Anne de Vries te zien in een aflevering van Zembla en De Hofbar over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Portretfoto Berthe Brouwer

Programmaleider Bestrijdingsmiddelen

Berthe Brouwer

De risico’s en schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op onze gezondheid en de natuur staan door onze lobby stevig op de agenda. We toonden onomstotelijk aan dat de middelen de kwaliteit van onze natuur- en recreatiewateren aantasten. Ook in 2024 werk ik samen met mijn team en partners er hard aan het gebruik van chemische middelen te verminderen.

Industrie van morgen: afbouw fossiele brand- en grondstoffen

Met de  ‘industrie van morgen’ laten we zien dat het mogelijk is om in de toekomst een industrie te hebben waar Nederland trots op kan zijn én die volledig vrij is van fossiele brand- en grondstoffen. Tijdens een bijeenkomst met minister Adriaansens en de industrie presenteerden we ons aanbevelingenrapport dat CE Delft heeft opgesteld. De minister zag goede aanknopingspunten voor haar beleid. Deze bijeenkomst was ook de aftrap van onze campagneDe industrie van morgen. Acht Kamerleden (waaronder CDA, VVD en D66) werden bij de overhandiging van ons rapport op een ludieke manier uitgedaagd om fossiele bouwstenen als kolen, olie en gas uit een levensgroot Jenga-toren te halen. De opdracht was ervoor te zorgen dat de ´industrie van morgen´ niet instort. Komend jaar pakken we door op dit onderwerp en willen dat het nieuwe kabinet doorgaat met de verduurzaming van de industrie. 

Portretfoto Michelle Prins

Programmaleider Industrie

Michèlle Prins

Door slim in te zetten op een industrie die bij Nederland past, qua ligging, kennisniveau, doen waar we goed in zijn en hier schoon te gaan produceren, kunnen we onze positie behouden én gaan voldoen aan de 1,5 graad klimaatdoelstelling. Daarvoor moeten we nú gaan bouwen aan de industrie van morgen.

CO2-plafond voor Nederlandse luchtvaart

Het kabinet maakte bekend dat het een CO2-plafond voor elke Nederlandse luchthaven gaat invoeren. Een belangrijke mijlpaal in ons werk! Hiermee borgen we de uitstootdoelen van de Nederlandse luchthavens, zodat de luchtvaart niet langer een uitzonderingspositie heeft. 

De luchtvaartsector zet een zware tegenlobby in, zowel achter de schermen als publiekelijk. Zorgelijk, maar wij gaan actief door met onze lobby en laten van ons horen. Dat deden we bijvoorbeeld met verschillende opinieartikelen (Marjolein Demmers in het FD over krimp en belasting en Fenna Plaisier en Rob van Tilburg over de economische impact). Helaas is er dit jaar een natuurvergunning afgegeven voor Schiphol en is de aangekondigde krimp van het aantal vluchten uitgesteld. Flinke tegenvallers, waar we samen met bewonersorganisaties op reageerden.

Met de onderhandelingen voor het nieuwe coalitieakkoord zetten wij in op het doorzetten van de krimp van Schiphol, zodat de omwonende en het klimaat profiteren. En op het invoeren van een overstapbelasting , zodat ook overstappers net als anderen belasting betalen.

We lanceerden dit jaar de campagne ‘Ben jij een meevlieger?’ om het gesprek aan te gaan over wel of niet vliegen. Uit onderzoek blijkt dat de sociale omgeving daar een grote rol in speelt. Als we het idee hebben dat anderen in onze omgeving in het vliegtuig stappen, vinden we het moeilijker om zelf anders te reizen.

Portretfoto Koenraad Backers

Programmaleider Luchtvaart

Koenraad Backers

Het kabinet maakte bekend dat het een CO2-plafond voor elke Nederlandse luchthaven gaat invoeren. Zodat ook de klimaatdoelen voor de luchtvaart, net als andere sectoren, vastgelegd worden in de wet. Een belangrijke mijlpaal! Dat konden we niet doen zonder de duizenden mensen die onze petitie ondertekenden. We gaan komend jaar voor het invoeren van dit CO2-plafond.