Home      Over ons      Resultaten

Resultaten

We hebben in 2022 weer enorm veel bereikt voor een beter klimaat en het herstel van de natuur. Deze impact en mooie successen waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze donateurs, partners en betrokken volgers. Bedankt daarvoor! 

Vorig jaar keken wij terug op een halve eeuw Natuur & Milieu. In de afgelopen 50 jaar bereikten we veel voor de verduurzaming van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Maar de tijd dringt, en er zijn nog grote stappen nodig. Dat is haalbaar. Wij zetten ons daar de komende jaren keihard voor in! Benieuwd wat we in de afgelopen 50 jaar hebben bereikt en gedaan? Bekijk de tijdlijn.

Onze grootste successen

  • Door onze lobby in Den Haag én een succesvolle luchtvaartcampagne werd 2022 een historisch jaar: voor het eerst moet Schiphol krimpen en worden er grenzen aan de groei gesteld.
  • We bereikten miljoenen mensen met onze campagne ‘Hoe Gasvrij ben jij?’ om energie te besparen en aan de slag te gaan met het isoleren van hun huis.
  • Wij gaven de natuur namens 90 organisaties en miljoenen mensen een stem in Den Haag, waardoor het belang van de natuur meer dan ooit bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda staat.
  • Politici kunnen er dankzij onze druk niet meer omheen: de slechte kwaliteit van ons water moet aangepakt worden. Dit is gelukt dankzij honderden burgerwetenschappers die ons hielpen de kwaliteit van kleine wateren in kaart te brengen.

Historisch besluit: grenzen aan de groei in de luchtvaart

Door onze lobby in Den Haag én een succesvolle luchtvaartcampagne werd 2022 een historisch jaar: voor het eerst moet Schiphol krimpen en worden er grenzen aan de groei gesteld. Tot nu toe zetten meer dan 10.000 mensen zetten hun handtekening onder onze petitie om de klimaatuitvluchten van de luchtvaart te stoppen. Om te laten zien hoe de sector kan verduurzamen, overhandigden wij een ‘Actieagenda’ met andere milieuorganisaties aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Met als belangrijke eerste stap: zo snel mogelijk een CO2-plafond invoeren zodat de klimaatdoelen zijn vastgelegd in de wet.

Miljoenen Nederlanders zetten eerste stap naar gasvrij wonen

We bereikten meer dan 6,3 miljoen mensen met onze campagne ‘Hoe Gasvrij ben jij?’ om energie te besparen en aan de slag te gaan met het isoleren van hun huis. Eddy Zoëy speelde de hoofdrol in onze campagne.

Door de oorlog in Oekraïne is het versnellen van de energietransitie nóg urgenter. Een belangrijke stap om een comfortabel huis te houden, zonder hoge energierekening en goed voor het klimaat, is isoleren. Naast de stappen die je zelf kunt zetten, ligt hier een belangrijke rol voor regelgeving die de overheid kan vastleggen. We hebben succesvol gelobbyd voor de normering van de hybride- warmtepomp en voor een verbod op enkelglas in huurwoningen. Zo nam de Tweede Kamer een motie aan over enkelglas, waardoor minister De Jonge in 2023 met een plan moet komen om enkelglas in huurwoningen te verbieden.

Natuur hoger dan ooit op de politieke agenda

Wij gaven de natuur namens 90 organisaties en miljoenen mensen een stem in Den Haag, waardoor het belang van de natuur meer dan ooit bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda staat. We stonden met paginagrote advertenties in vier grote dagbladen, maakten een korte film met prachtige natuurbeelden, organiseerden een ludieke actie voor het gebouw van de Tweede Kamer en we werden met #nietzondernatuur trending op social media.

Naast deze campagne voerden wij vele gesprekken met meerdere ministers, politici en hoge ambtenaren over oplossingen voor natuurherstel, het terugdringen van de stikstofuitstoot en het verdienmodel voor de boer. Een aantal moties is hierover aangenomen in de Tweede Kamer, waaronder het stikstofdoel in de wet vastleggen. Wij geloven dat we in samenwerking met natuur- en milieuorganisaties en met boeren, bouwers en werkgevers tot een oplossing komen.

Onomstotelijk aangetoond: biodiversiteit in ons water in de knel

De urgentie is dankzij ons goed doorgedrongen in Den Haag dat de slechte waterkwaliteit een bedreiging is voor het leven onder water. Met de hulp van honderden betrokken burgenwetenschappers toonden we aan dat de slechte kwaliteit van ons water moet worden aangepakt. Vier jaar op een rij deden we onderzoek naar de waterkwaliteit in kleine wateren in ons land. Nu is het zaak dat ook de bronnen die de vervuiling van het water veroorzaken, zoals mest en bestrijdingsmiddelen, worden aangepakt. Daarvoor blijven we ook in 2023 actief lobbyen.