Home      Projecten      Schoon water

Project

Schoon water voor nu en later

Een glas water uit de kraan, lekker zwemmen in een meertje, je hond die spontaan in het slootje om de hoek springt en een warme douche als het buiten koud is. Schoon water is ontzettend belangrijk voor mens, dier en natuur. Het is onmisbaar voor onze gezondheid, om in te ontspannen en voor onze voedselproductie.

99%
van alle wateren voldoet niet aan de norm
53%
van ons zoete water bevat te veel bestrijdingsmiddelen

Wat is het probleem?

Met al onze beken, grachten, rivieren, vennen en slootjes is Nederland met recht een waterland. Bijna 99% van alle wateren is vervuild. Soms door zichtbare boosdoeners, zoals plastic en afval. Maar voornamelijk ook door voor het oog onzichtbare stoffen. Zo blijkt uit ons  onderzoek dat veel van ons water giftige bestrijdingsmiddelen bevatten. Ook mest, rioolwater, chemische stoffen, medicijnresten en drugs veroorzaken watervervuiling. De opeenstapeling van al deze middelen zorgt ervoor dat de kwaliteit van ons water zo slecht is, dat we onderaan de lijst staan in Europa. We voldoen ook niet aan de richtlijnen die vanuit daar gegeven worden om te kunnen garanderen dat ons water schoon en gezond is.

Portretfoto Karen Eilers

Programmaleider Stikstof & Water

Karen Eilers

Ik hoop dat we snel weer trots kunnen zijn op de waterkwaliteit in Nederland, dat immers een echt waterland is. Ook hoop ik dat in onze sloten en rivieren weer volop leven komt.

Wat doen wij?

Met input van onder andere boeren, waterschappen, gemeenten, bedrijven en mensen thuis nemen wij daarom het initiatief om van Nederland weer een land vol Waterparels te maken. Dat doen we concreet op een aantal manieren en via verschillende projecten.

Zo werken we aan natuurinclusieve kringlooplandbouw methoden, die er voor zorgend dat de natuur terugkomt op het boerenbedrijf. Al die planten en dieren die hier al honderden jaren voorkomen, zorgen ervoor dat gewassen goed bestand zijn tegen plagen en er dus vrijwel geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Daarnaast zijn er binnen deze landbouwmethode ook minder dieren op het bedrijf, waardoor ook minder mest geproduceerd wordt. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat het water een stuk schoner blijft.

Maar ook in de stad werken we aan Waterparels en bekijken we samen met het NIOO KNAW en een enthousiaste groep burgerwetenschappers hoe we de kwaliteit daar kunnen verbeteren met het project Water op de Kaart.

ijsvogels op een tak bij het water
burgerwetenschappers in actie
foto van een natuurontwikkelingsgebied in Vianen

Wat kun jij doen?

Wil jij ook schoon water voor nu en later? Dan kun je natuurlijk ook zelf aan de slag. Met deze handige tips maak jij heel gemakkelijk een wereld van verschil. En natuurlijk kun je ons financieel steunen zodat we nog meer impact kunnen maken met ons werk voor schoon water.

rivier in polderlandschap

Elke gift helpt!

Door slechte waterkwaliteit loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker. Wij pakken de vervuiling bij de bron aan. Help je mee?