Terug naar overzicht

Schoon water

De Nederlandse wateren zijn verontreinigd. Wij pakken vervuiling bij de bron aan, want schoon water is belangrijk voor mens, plant en dier.
Natuur & Milieu
Natuur & Milieu
 • 
Project
libelle landt op plantje op water

Wat is het probleem ?

Het water in Nederland raakt vervuild, terwijl schoon water van levensbelang is. Voor jou en voor de insecten en dieren die erin en omheen leven, zoals libellen, vissen en ijsvogels. Niet alleen de kwaliteit van de grote meren is slecht, maar ook die van wateren heel dichtbij. Bijvoorbeeld van onze sloten, beken, grachten en kleine plassen. Slechts 1 procent van al ons oppervlaktewater is ‘schoon’ volgens de Europese regels voor waterkwaliteit. Dat bedreigt het leven in en rondom de sloot, maar ook de kwaliteit van ons drinkwater. Want hoe viezer ons water, hoe lastiger het wordt om betaalbaar veilig kraanwater te maken.

De vervuiling heeft verschillende oorzaken. Zoals mest en bestrijdingsmiddelen die in het water terechtkomen via de grond. In onze land- en tuinbouw wordt daar nu te veel van gebruikt. Ook komt vies rioolwater door harde regenbuien regelmatig terecht in het oppervlaktewater. Een laatste belangrijke oorzaak van de vervuiling zijn medicijnresten die via het riool, of omdat ze niet gezuiverd kunnen worden, in ons oppervlaktewater komen. Onze overheid doet nog niet voldoende om ons water goed te beschermen tegen vervuiling. Daardoor is het nog steeds niet schoon. Daarin moet verandering komen.

vieze sloot

Wat doen wij ?

Natuur & Milieu zet zich in voor schoon water. Beleidsmakers en politici schudden we wakker, omdat zij het verschil kunnen maken met goede wetten en regels. We moedigen de overheid aan om boeren te helpen met de overstap naar duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dan gebruiken ze ook minder mest en bestrijdingsmiddelen. Ook gaan wij het gesprek aan met beleidsmakers om de regels strenger te maken, zodat we voorkomen dat mest en schadelijke stoffen in het water terechtkomen.

Daarnaast moeten we voorkomen dat rioolwater in rivieren en ander oppervlaktewater stroomt als het riool te vol raakt bij hevige regenbuien. Daarvoor moet regenwater beter kunnen wegstromen. De overheid kan daarvoor zorgen door onze omgeving slimmer in te richten. Bijvoorbeeld door dakgoten los te koppelen van het riool en minder asfalt aan te leggen. En door ruimte te maken voor waterberging in wijken of op industrieterreinen.

Ik hoop dat we weer trots kunnen zijn op de waterkwaliteit in Nederland waterland en het water weer vol leven zit met mooie planten, vissen en insecten.

Karen Eilers Programmaleider Landbouw
water met waterplanten

Ons burgeronderzoek Vang de Watermonsters speelt een belangrijk rol in onze aanpak. Voor ons onderzoek vragen we mensen zoals jij om te meten hoe schoon het water is in sloten of beken in de buurt. De overheid doet de metingen van de kleine wateren zelf niet en weet daardoor niet goed hoe vies het water is. De duizenden burgeronderzoekers die hieraan meedoen, leveren meetgegevens aan. Daarmee laten wij jaarlijks aan de overheid zien of ons water schoon genoeg is. En we vragen aandacht voor concrete maatregelen om het probleem op te lossen. We werken hierbij samen met onder andere de ASN Bank, het onderzoeksinstituut NIOO-KNAW en verschillende waterschappen in Nederland.

koeien in wei naast slootzwaan in slootvader en dochter onderzoeken waterkwaliteit

Wat kun jij doen?

Door thuis bewuste keuzes te maken, kun jijzelf ook bijdragen aan schoon water. Er zijn meerdere manieren waarop je dit kunt doen. Bijvoorbeeld door tegels in je tuin te vervangen door een border vol planten. Of door zuinig om te gaan met drinkwater. Ook kun je helpen door in de supermarkt en het tuincentrum te kiezen voor producten waarvoor zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ten slotte kun je in de zomer meedoen aan ons burgeronderzoek Vang de Watermonsters en zelf de waterkwaliteit meten bij jou in de buurt. Doe je dit jaar ook mee?

rivier in polderlandschap

Elke gift helpt!

Door slechte waterkwaliteit loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker. Wij pakken de vervuiling bij de bron aan. Help je mee?