Terug naar overzicht

Oorzaken van watervervuiling

Sinds 2019 doet Natuur & Milieu in samenwerking met ASN Bank, burgerwetenschappers en een aantal waterschappen onderzoek naar de waterkwaliteit in Nederland van kleine wateren zoals slootjes, plassen en vennen. De afgelopen jaren is gebleken dat de kwaliteit van deze wateren slecht of matig is en dat er nog volop stappen moeten worden gezet naar een gezonde waterkwaliteit. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die zorgen voor vervuild water. Hieronder lichten we er een aantal toe.

Portretfoto Karen Eilers
Karen Eilers
 • 
Artikel
zwaan zwemt door sloot

Stikstof in mest

Voedingstoffen zoals stikstof zijn een belangrijke bepalende factor voor de kwaliteit van water. Teveel voedingstoffen in het water kunnen leiden tot problemen zoals blauwalgenbloei, zuurstoftekort en vissterfte. Het teveel aan stikstof kan via bemesting in het oppervlaktewater terechtkomen. Door bijvoorbeeld mestvrije zones langs de slootkanten in te richten of rekening te houden met regenval bij het uitrijden van mest kan dit probleem worden verminderd.

Riooloverstort

Bij riooloverstort wordt het teveel aan rioolwater, dat vanwege regenval niet via het riool kan worden geloosd, in het oppervlaktewater afgevoerd. Deze lozing zorgt ervoor dat afvalstoffen uit vies water, zoals fosfor, in het oppervlaktewater terecht komt. Fosfor is net als stikstof een voedingsstof en een teveel aan fosfor zorgt dan ook voor dezelfde problemen voor de kwaliteit van het water.

 

Nitraat in water

Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof namelijk omgezet in stikstofoxiden (zoals nitraat, NO3 en nitriet, NO2) en ammoniak. Een hoge nitraatwaarde duidt tot op zekere mate op een water met te veel voedingsstoffen: een watersysteem dat onder druk staat.

 

Medicijnresten in water

Medicijnresten vanuit huishoudens zorgen voor 90% van het medicijnafval in oppervlaktewater. Dit gebeurt vooral doordat ze via urine en ontlasting in het riool terechtkomen. Maar ook doordat medicijnen die niet meer in gebruik zijn via het toilet of een afvoerputje in een wasbak worden geloosd. Om deze vervuiling tegen te gaan kun je je oude medicijnen inleveren bij de apotheek of als klein chemisch afval bij de milieustraat in de gemeente.