Klachtenprocedure

Natuur & Milieu vindt het belangrijk om jou de mogelijkheid te geven een klacht in te dienen als je ontevreden bent over ons werk of hoe je door Natuur & Milieu bent behandeld. Wij nemen klachten serieus en streven ernaar om elke klacht zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Hieronder lees je meer over onze klachtenprocedure.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen en ontevredenheid over de service die wij bieden of over activiteiten van onze organisatie. Soms is de scheidslijn moeilijk aan te geven. De klachtenprocedure is vooral bestemd voor een klacht of probleem. Voor vragen of aanbevelingen is deze klachtenprocedure niet van toepassing. Hiervoor kun je per mail contact opnemen via: info@natuurenmilieu.nl. Ben je donateur en wil je een adreswijziging, mutaties en/of opzegging van jouw donateurschap doorgeven? Neem dan contact op met onze donateursservice. Dit kan per e-mail via: donateurs@natuurenmilieu.nl of per telefoon via: 030-233 1328 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Hoe dien je een klacht in?
Een klacht kun je op verschillende manieren bij ons indienen.

 • Door een bericht te sturen via het contactformulier op onze website. Geef hierbij onder ‘Onderwerp’ aan dat het gaat om een klacht.
 • Door een e-mail te sturen naar info@natuurenmilieu.nl onder vermelding van ‘klacht’.
 • Door een brief te sturen naar het onderstaande adres:
  Natuur & Milieu
  t.a.v. Klachtenafhandeling
  Antwoordnummer 9192
  3500 ZA UTRECHT

Hoe wordt de klacht afgehandeld?
Zodra wij een klacht hebben ontvangen, registreren wij deze en wordt de klacht doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Wij streven ernaar om binnen één werkweek de ontvangst te bevestigen en om de klacht binnen 21 dagen inhoudelijk te beantwoorden. Vraag een inhoudelijk antwoord op een klacht meer tijd? Dan informeren we je daarover. Veelal zal dit schriftelijk gebeuren, maar soms kan dit – indien gewenst – ook telefonisch.

Wat gebeurt er verder met de klacht?
Alle klachten die wij registreren, worden door ons gerapporteerd, geanalyseerd en geëvalueerd. In ons jaarverslag doen wij jaarlijks melding van het aantal klachten dat wij hebben ontvangen. Naar aanleiding van de klachtenanalyse leiden wij af of het nodig is om de werkwijze van Natuur & Milieu aan te passen.

Centraal Bureau Fondsenwerving
Natuur & Milieu houdt zich aan de strenge kwaliteitseisen voor fondsenwerving van het CBF, de toezichthouder voor goede doelen. Daarom mogen wij het keurmerk voor goede doelen – de zogenoemde Erkenning van het CBF – voeren. Je hebt ook de mogelijkheid jouw klacht in te dienen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF neemt de klacht alleen in behandeling, indien je deze ook al eerder bij Natuur & Milieu hebt ingediend.