Home      Projecten      Groene energie

Project

Groene energie

schapen in weiland met windmolens op de achtergrond

Wij houden scherp in de gaten dat de overstap naar groene energie snel gebeurt, dat omwonenden hierbij worden betrokken en dat de oplossing goed uitpakt voor de dieren, planten en omgeving.

Wat is het probleem?

We gebruiken in Nederland heel veel energie, in de vorm van elektriciteit (stroom) en warmte. De meeste energie die we nu gebruiken, wordt nog opgewekt in centrales die fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool verbranden. Daar komen vervuilende broeikasgassen bij vrij, die bijdragen aan klimaatverandering. Om verdere klimaatverandering een halt toe te roepen, is het noodzakelijk dat we met fossiele brandstoffen stoppen. We kunnen onze energie beter halen uit natuurlijke bronnen die nooit opraken, zoals de wind, de zon, water (aquathermie) en de warmte diep binnen in onze aarde (aardwarmte).

Steeds meer huishoudens hebben groene stroom. Maar ook de industrie, een sector die enorm veel energie verbruikt, moet de komende jaren overstappen op groene stroom en warmte. Omdat de vraag hiernaar snel toeneemt, moeten de overheid en energiebedrijven daarom nu zorgen dat het aanbod snel groeit. Dat kan door meer elektriciteit op te wekken met windmolens en zonnepanelen, op de daken, op het land en op zee. We kunnen ook met machines meer warmte uit onze aarde en ons water halen. En de warmte die vrijkomt in fabrieken of bij datacenters kunnen we opnieuw gebruiken.

Helaas gaat de ontwikkeling van de technieken die daarvoor nodig zijn, nog erg langzaam. Ook bestaat het risico dat oplossingen zoals windmolens onze natuur of omwonenden belasten. Dat leidt vervolgens weer tot weerstand tegen windmolens en zonneparken. Dat moeten we absoluut voorkomen. En ten slotte hebben we ook technieken nodig waarmee we voldoende groene elektriciteit beschikbaar hebben als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Tel daarbij op dat ons elektriciteitsnetwerk moet worden aangepast aan al die nieuwe, groene elektriciteit, dan hebben we samengevat een flinke uitdaging voor ons. Die noemen we ook wel de energietransitie. En de energietransitie, die gaat helaas nog niet snel genoeg.

Portretfoto Peter de Jong

Programmaleider Energieproductie

Peter de Jong

In 2040 komt al onze energie uit duurzame bronnen. Hierdoor hebben we een schone lucht, een betaalbare energierekening, én leveren we onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Wat doen wij?

Natuur & Milieu jaagt de overstap naar groene energie aan. Het gaat dan zowel om groene elektriciteit als om groene warmte. We zijn betrokken bij diverse initiatieven die daarvoor zorgen. Wij houden scherp in de gaten dat de overstap naar groene energie snel gebeurt, dat omwonenden worden betrokken en dat de oplossing goed uitpakt voor de dieren, planten en omgeving.

We betrekken de overheid en bedrijven bij de ontwikkeling van opties om groene energie op te wekken, te bewaren en flexibel in te zetten. Zoals groene waterstof. Hiervoor sloegen we de handen ineen met 38 andere organisaties en bedrijven in een samenwerkingsverband: de Waterstofcoalitie. We dragen oplossingen aan bij de overheid, zodat ze de komende jaren slim investeert in (met name groene) waterstof. Ook werken we met TenneT, Gasunie en Energie-Nederland aan oplossingen voor een elektriciteitsnetwerk waarbij we elektriciteit ook kunnen bewaren en aanpassen aan de wisselende vraag. Hiervoor vragen wij samen aandacht bij de overheid.

Voor windenergie op zee werken we nauw samen met beheerders van windmolenparken, de ASN Bank en natuurorganisatie Stichting De Noordzee binnen ons droomfondsproject De Rijke Noordzee. Daarin werken we aan meer windenergie én meer leefruimte voor de Noordzeenatuur. Zo onderzoeken we hoe platte oesterriffen weer kunnen leven in de Noordzee. Samen met de overheid, vissers, windenergiebedrijven en natuurorganisaties werken we aan de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Binnen dat akkoord hebben we ook het doel om meer windenergie op zee op te wekken. Maar wel op zo’n manier dat er ruimte is voor de natuur en voor andere partijen die de Noordzee gebruiken.

Ten slotte werken we er samen met energiebedrijven en andere organisaties aan om groene elektriciteit op een verantwoorde manier op land te blijven ontwikkelen. Onze publiekscampagne Stroomopwaarts laat zien hoe mensen het ervaren als zij met groene energieprojecten te maken krijgen. Hun verhalen verspreiden we via sociale media, samen met informatie over hoe je zelf kunt meedenken over windmolens en zonnepanelen. Mensen ontdekken zo de mogelijkheden om windmolens en zonneparken op zo’n manier in te zetten dat ze waardevol zijn voor zichzelf én de omgeving. In deze campagne richten we ons daarnaast ook op gemeenten, om ervoor te zorgen dat windmolens en zonneparken op een goede manier ontwikkeld worden.

Twee personen met oranje jassen en blauwe helmen doen meetonderzoek in een duingebied met windmolens op de achtergrond
Zonnepanelen op een stuk land met plantjes en een windmolen op de achtergrond
Ilustratie van hoe het er onderwater bij windmolens uit kan zien met het project van De Rijke Noordzee

Wat kun jij doen?

Als energiegebruiker kun jij ook een verschil maken. Allereerst kun je energie besparen. Bijvoorbeeld door jouw woning goed te isoleren en kleine aanpassingen te doen in huis. De energie die je daarna nog nodig hebt, kun je vervolgens het best zelf opwekken met zonnepanelen op het dak van je huis of schuur.

Is dat voor jou geen optie? Dan kun je groene stroom afnemen van een duurzame energieleverancier. In onze Stroomranking ontdek je hoe groen jouw energieleverancier is. Ook kun je meepraten in jouw gemeente over de komst van windmolens en zonneparken. Of je sluit je aan bij lokale initiatieven om samen met de buurt meer groene energie op te wekken. Zo kun je straks groene stroom gebruiken die wordt opgewekt in jouw eigen omgeving.

windmolens op zee bij zonsondergang

Elke gift helpt!

Het is van groot belang om te stoppen met elektriciteit en warmte uit fossiele bronnen. Wij zetten ons in voor een snelle overstap die goed is voor dieren, planten en mensen. Help je mee?