Home      Projecten      Schoner en minder autorijden

Project

Schoner en minder autorijden

bovenaanzicht van een drukke snelweg

We maken de komende jaren een omslag naar schoner, anders en minder vervoeren. Zodat we kunnen reizen, maar dan duurzaam en in een schone omgeving.

Wat is het probleem?

Nog steeds stappen veel Nederlanders elke dag in de auto om naar het werk te reizen. Duizenden vrachtwagens en bestelbusjes doorkruisen ons land om producten te vervoeren. Honderden bussen rijden af en aan om mensen op hun bestemming te brengen. We leggen zo dagelijks heel wat kilometers af. Die kilometers maken we voornamelijk nog op fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel of lpg. Bij de verbranding ervan in de motoren, leidt dat tot uitstoot van het broeikasgas CO2. Onze manier van reizen en vervoeren veroorzaakt zo klimaatverandering.

Maar klimaatverandering is niet het enige gevolg. Wegverkeer stoot ook stikstof uit en beschadigt zo de natuur in de buurt van onze wegen. In drukke gebieden, met name in onze steden, wordt de lucht alsmaar vuiler door alle gassen die personenauto’s, vrachtwagens en bussen uitstoten. Hierdoor worden jaarlijks mensen ziek. Bovendien nemen auto’s veel plek in de straat in. Daardoor is er minder ruimte om te spelen en voor groen.

Redenen genoeg om schoner, minder en anders te reizen en vervoeren. Maar een chauffeur of autobestuurder laat die oude, vertrouwde wagen niet zomaar staan. Daar komt heel wat bij kijken.

Portretfoto Nienke Onnen

Programmaleider Mobiliteit

Nienke Onnen

Met het programma SAM (Schoner Anders en Minder) werken we aan onze directe leefomgeving door straten groener te laten worden, waar fietsen en lopen de norm is in de centra van dorpen en steden. En waar we bij voorkeur met het Openbaar Vervoer reizen door het land en met een schone elektrische auto als dat moet.

Wat doen wij?

Bij Natuur & Milieu houden wij ons al jaren bezig met schonere en andere manieren van autorijden. In de eerste plaats is het nodig dat we minder kilometers maken. Daarnaast willen we meer investeringen in het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het delen van voertuigen, in plaats van in asfalt.

Omdat mensen niet vanzelf de auto laten staan, is wet- en regelgeving hard nodig om het probleem op te lossen. Op basis van onderzoek, praktijkvoorbeelden en steun van betrokken organisaties gaan wij het gesprek aan met politici en ambtenaren. Wij zetten ons in voor rekeningrijden, oftewel het betalen voor het gebruik van je auto in plaats van voor het bezit ervan. Samen met ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA hebben we de overheid een kant-en-klare oplossing voor nieuwe autobelastingen aangeboden. In gesprekken met beleidsmakers brengen we deze oplossing onder de aandacht. Wij willen dat het belastingsysteem zo wordt aangepast dat het klimaatwinst oplevert.

Voor vrachtverkeer zijn we al heel wat stappen verder. Dankzij onze inzet is er een vrachtwagenheffing afgesproken in het vorige Regeerakkoord en wordt deze wet eindelijk ingevoerd.

Elektrisch rijden is ook een belangrijk onderdeel van de oplossing. Wij zetten ons in voor maatregelen die meer elektrisch vervoer stimuleren. We zijn daarom oprichter en deelnemer van het samenwerkingsverband Formule E-team (FET), inmiddels een officieel adviesorgaan van de minister van Infrastructuur & Waterstaat. Met meerdere organisaties uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid werken we aan initiatieven die mensen en bedrijven aanmoedigen de overstap te maken naar elektrisch vervoer, waaronder het kennisplatform NederlandElektrisch.nl.

We hebben met de NS ook een ander samenwerkingsverband opgezet: de Anders Reizen-coalitie. Daarin werken grote werkgevers samen aan duurzamer reisbeleid. Inmiddels is de Coalitie Anders Reizen een opzichzelfstaande organisatie met meer dan 70 leden die zo’n 500.000 werknemers vertegenwoordigen. Deze koplopers laten zien welke duurzame oplossingen in de praktijk mogelijk zijn. We houden hun voortgang in de gaten, zorgen dat de kennis en ervaring worden gedeeld in de vorm van mobiliteitswijzers, en ondersteunen de campagnes van Anders Reizen. Zo zorgen we er samen voor dat meer werkgevers en werknemers minder kilometers maken. En dat ze vaker kiezen voor thuiswerken, de fiets, deelauto of elektrische auto.

Na jarenlange acties om particuliere en zakelijke rijders enthousiast te maken voor elektrisch rijden, richten wij ons nu ook op elektrisch autodelen. Binnen ons project Auto van de Straat werken we samen met provincies om hun inwoners te laten kennismaken met de gemakken van autodelen én elektrisch rijden. Dat doen zij op zo’n manier dat de straat bovendien bouwt aan betere onderlinge banden (sociale cohesie), zodat het ook de gezelligheid in de straat ten goede komt.

mensen stappen in de trein
stoplicht voor fietsers
Vrouw stopt haar boodschappen in de achterbak van haar elektrische auto die aan het laden is

Wat kun jij doen?

Door bewuster te kiezen óf je moet reizen en hóe je reist, kun jij een bijdrage leveren aan schonere lucht, een gezonde natuur en een stabiel klimaat. Dat begint al met het ritje naar kantoor. Is dat echt nodig? Werk thuis als het kan en benadruk bij je werkgever de voordelen van hybride werken en online vergaderen. Vraag bij je werkgever na wat de mogelijkheden zijn als je zakelijk moet reizen. Kun je misschien een fiets van de zaak krijgen? Komt er een deelauto voor collega’s? Ook kun je benadrukken dat je voor zakelijke reizen liever kiest voor de trein in plaats van het vliegtuig.

In je vrije tijd maak je ook heel wat kilometers. Kies daarbij eens wat vaker voor lopen of fietsen, of reis met de trein of bus. En als je dan toch de auto kiest, rij dan elektrisch of gebruik een (elektrische) deelauto. Deze zijn steeds meer beschikbaar in Nederland. Door overheidssubsidie wordt de aanschaf van een elektrische auto – tweedehands of nieuw – steeds wat betaalbaarder.

Je kunt er ook voor kiezen Natuur & Milieu te steunen in haar werk voor wet- en regelgeving die de vervuiler laat betalen en duurzame manieren van reizen en vervoeren aantrekkelijker maakt. Met al deze stappen zorgen we samen voor minder geluidsoverlast, schonere lucht en minder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Vrouw met twee kinderen fiets over fietspad langs een kanaal met aan de overkant vier traditionele molens

Elke gift helpt!

Onze manier van reizen en vervoeren stoot veel CO2 en stikstof uit. Met jouw bijdrage werken wij om schoner, minder en anders te gaan reizen en vervoeren.