Home      Hoe verdelen we de ruimte eerlijk op straat?

Hoe verdelen we de ruimte eerlijk op straat?

In Nederland neemt de auto veel ruimte in. De helft van de publieke ruimte zoals parken, straten en pleinen wordt nu ingenomen door de auto, denk aan parkeerplekken en autowegen. Het is opvallend dat er niet meer aandacht is voor vervoersmiddelen die minder ruimte innemen, zoals voetgangers, fietsers of het openbaar vervoer. De groei van het autogebruik is ook schadelijk voor onze gezondheid, veiligheid op straat, het klimaat en de natuur.

autoluwe straat met veel ruimte voor groen en spelen vs straat met veel auto's

Rechtvaardige straat

Een eerlijke verdeling betekent meer ruimte voor voetgangers, fietsers en diverse activiteiten op straat. Denk aan kinderen die weer onbezorgd kunnen spelen of gezellige buurtborrels. Het valt op dat een rijdende auto met gemiddeld 1,4 passagier maar liefst 80 m2 per persoon in beslag neemt, terwijl een bus met 20 passagiers slechts 8 m2 per persoon gebruikt – wel tien keer minder dus! Bovendien staan auto´s ook nog eens 96% van de tijd stil.

Met minder auto’s winnen we kostbare ruimte terug en creëren we vrijheid voor iedereen. Kinderen kunnen veilig zelfstandig naar school fietsen, terwijl auto’s zich meer op afstand van de wijk of stad bevinden, bijvoorbeeld in een mobiliteitshub. Er ontstaat een gevarieerd vervoersaanbod voor iedereen met deelvervoer, openbaar vervoer, lopen of fietsen, en het behoud van persoonlijke auto’s. De auto verdwijnt niet, maar krijgt een meer passende plek in de samenleving. We hebben de kans om onze straten en steden rechtvaardiger, groener en gezonder in te richten, met meer ruimte voor bomen, planten en bloemen die zorgen voor frisse lucht en verkoeling in de zomer.

Samen met Lab of Thought, AJN Jeugdartsen, Fietsersbond en BAM zitten wij in de coalitie van de Rechtvaardige Straat. Een Rechtvaardige Straat is een plek waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en diverse activiteiten op straat. Daarom werken we aan een nieuw beleidskader om rechtvaardigheidsprincipes in gebiedsontwikkeling en herontwikkeling beter toe te passen.

Van parkeernorm naar mobiliteitscore

Hoe komt het dat we de straat zo onrechtvaardig zijn gaan inrichten? Dat komt doordat bij de ontwikkeling van nieuwe wijken vooral regels bestaan voor parkeerruimte, vastgesteld door gemeenten en bekend als de parkeernorm. Deze norm bepaalt het aantal parkeerplaatsen rond gebouwen, zoals woningen of kantoren, en heeft geleid tot wel 30 miljoen parkeerplekken in Nederland, waarvan 94% gratis is. Helaas ontbreken duidelijke regels voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Hierdoor wordt de ruimte van deze vervoerswijzen vaak over het hoofd gezien, wat resulteert in een overvloed aan auto’s en drukke wegen.

Daarom pleiten wij voor het vervangen van de parkeernorm door een brede mobiliteitsscore, die ruimte biedt aan alle vormen van transport op straat. Richtlijnen voor voetgangers, fietsers, ov-gebruikers, deelmobiliteit en auto’s worden geïntegreerd in deze mobiliteitsscore. Hierbij staat niet de auto centraal, maar een mix van verschillende mobiliteitsoplossingen. Door in te zetten op veilige en aantrekkelijke fiets- en looproutes, groei van ov en deelvervoer, kun je steden autoluw inrichten en bereikbaarheid voor iedereen realiseren.

autoluwe straat met veel ruimte voor groen en spelen vs straat met veel auto's

Alle tips op een rij voor alle G40 gemeentes om duurzame mobiliteit meer ruimte te geven

Voor de grootste 40 gemeenten van Nederland hebben we de belangrijkste cijfers rondom deelmobiliteit in kaart gebracht en alle tips om meer ruimte te geven aan duurzame mobiliteit op een rij gezet in een persoonlijk pamflet. Deze persoonlijke pamfletten zijn hier te downloaden.

Alkmaar
Almere
Almelo
Alphen aan de Rijn
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Bosch
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hilversum
Hoorn
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Venlo
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle