Ga terugHome      Nieuws      Stikstofplannen: nu aan de slag
Nieuwsbericht

Stikstofplannen: nu aan de slag, de natuur kan niet meer wachten

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Het kabinet presenteerde vrijdag 25 november aan het eind van de dag de richtingen voor het nieuwe stikstofbeleid. Natuur & Milieu is blij dat het kabinet onderzoek gaat doen naar het verdienvermogen voor boeren die willen gaan verduurzamen. Er zit echter ook een aantal zorgpunten in de plannen, benadrukt de milieuorganisatie.
drie koeien lopen in het weiland

“De plannen voor een centraal stikstofregistratiesysteem en het aan banden leggen van ongebruikte stikstofruimte in vergunningen zijn goed, maar dit moet veel eerder gebeuren dan pas in 2024. Ze hebben ook alleen zin als het kabinet echt regie pakt en zorgt dat de natuur op de eerste plek komt. Daarnaast is er door het plan voor een Landbouwakkoord het risico dat de daadwerkelijke stikstofaanpak vertraging oploopt. Het belangrijkste is nu heel snel daad bij het woord te gaan voegen, dat de piekbelastersaanpak start en de gebiedsprocessen doorgaan. De natuur kan niet meer wachten”, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Verdienvermogen voor boeren die duurzaam door willen
Demmers: “Wij vinden het belangrijk dat er een goed verdienmodel voor de omschakelende boer komt. Het kabinet moet een onderzoek starten naar de verschillende routes, zodat de boer een eerlijke boterham kan verdienen met minder dieren en een natuurinclusieve werkwijze. Daarbij moeten alle ketenpartijen, zoals banken, supermarkten en veevoerbedrijven, hun steentje bijdragen. Wij vinden het sowieso belangrijk dat alle sectoren een bijdrage leveren om de uitstoot te verminderen. Dus niet alleen de boeren, maar ook luchtvaart en industrie.”

Vergunningen en wie krijgt de stikstofruimte
“Het is goed dat er door de plannen voor een stikstofregistratiesysteem nu eindelijk een einde komt aan de cowboypraktijken waarbij grote projecten of bedrijven voor zichzelf stikstofruimte regelen door andere bedrijven, vaak boerderijen, uit te kopen. Ook wil de minister het verhandelen van nog ongebruikte stikstofruimte in vergunningen aan banden leggen. Dit laatste wel echter pas in 2024, rijkelijk laat. Om de verloren tijd in te halen zou moeten worden gekeken naar de mogelijkheden voor een spoedprocedure.

Hoewel er in de plannen goede stappen staan, ontbreekt op veel punten nog wel concretisering. Het is belangrijk dat het kabinet gaat sturen op de vrijgekomen stikstofruimte en die inzet voor kwetsbare natuur en maatschappelijke urgente projecten zoals duurzame energie”, legt Demmers uit.

Landbouwakkoord
Het kabinet kondigt ook aan van start te gaan met de gesprekken voor een landbouwakkoord, waarin het perspectief voor de boeren die door willen wordt geschetst. Demmers: “Het landbouwakkoord kan helpen, maar mag niet vertragen, daar is niemand bij gebaat. Immers de boeren blijven langer in onzekerheid over hoe ze kunnen gaan verduurzamen en de natuur is nog steeds niet ontlast. Daarom is het goed dat tegelijkertijd al wordt gestart met de piekbelastersaanpak en de gebiedsprocessen doorgaan.”

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter