Ga terugHome      Nieuws      Prinsjesdag 2022: Mooie ambities voor windenergie op zee, extra maatregelen nodig om klimaatgat te dichten
Nieuwsbericht

Prinsjesdag 2022: Mooie ambities voor windenergie op zee, extra maatregelen nodig om klimaatgat te dichten

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Uit de gepresenteerde stukken op Prinsjesdag blijkt dat Nederland de klimaatdoelen niet haalt. Extra, stevige maatregelen zijn nodig. Natuur & Milieu doet voorstellen om te laten zien hoe we het klimaatgat kunnen dichten.
Het Binnenhof in Den Haag

Naast de Prinsjesdagstukken presenteerde het kabinet op 20 september de conceptversie van de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning. Daaruit blijkt een fikse achterstand in het halen van de klimaatdoelen. Er zijn heel stevige maatregelen nodig om die doelen alsnog te halen. Natuur & Milieu doet voorstellen om het klimaatgat te dichten.

Noodzakelijke omslag
Verwoestende droogte in heel Europa, protesterende boeren, oplopende energierekeningen en een vreselijke oorlog in Oekraïne: de eerste Prinsjesdag van het nieuwe kabinet vindt plaats tegen een achtergrond van onrust. Hoewel het kabinet veel geld uittrekt voor klimaat en mooie ambities heeft voor windenergie op zee, is dit niet voldoende om deze achterstand in te halen. Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: “Subsidies om mensen te helpen bij het isoleren van hun huis zijn nodig. Maar er is meer nodig om Nederland de zo noodzakelijk omslag te laten maken. Natuur & Milieu ziet vooral veel kansen in versnelde verduurzaming van de industrie, luchtvaart en mobiliteit.”

Meer windenergie op zee, minder fossiele industrie
Het kabinet maakte al eerder plannen bekend voor de verdere groei van windenergie op zee tot 2030 en ook tot 2050. Deze extra capaciteit is zowel nodig voor de vraag vanuit de samenleving, als voor de verduurzaming van de industrie. Natuur & Milieu moedigt deze ontwikkeling aan. Demmers: “Het is belangrijk dat windparken op zee worden opgeschaald. Dat juichen wij toe. Maar dit kan alleen samengaan met de afbouw van het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen in de industrie.” Hiervoor moet in beleid worden vastgelegd hoe de industrie jaarlijks minder grond- en brandstoffen gaat gebruiken. CE Delft schatte de klimaatwinst in op 13-17 megaton CO2.

Verduurzaming van mobiliteit en luchtvaart
Naast de industrie, moet het kabinet ook meer gaan doen om de mobiliteitssector aan het werk te zetten. Zakelijke auto’s maken twee keer zoveel kilometers als particuliere auto’s en zijn daarmee verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot in de automobiliteit. Natuur & Milieu wil daarom dat het kabinet beleid maakt dat ervoor zorgt dat zakelijke wagenparken de komende jaren volledig elektrisch worden. Dat levert maximaal 1,6 megaton CO2 op en bovendien ook stikstofwinst.

Daarnaast moet luchtvaart wat ons betreft net zoals alle andere sectoren voldoen aan de klimaatdoelen. Bij Natuur & Milieu pleiten we al jaren voor een CO2-plafond. Het kabinet wil ook dat dit er komt, zodat de doelen voor de luchtvaart in de wet worden vastgelegd, maar invoering duurt lang. Demmers: “We roepen het kabinet op om de invoering van een CO2-plafond zo snel mogelijk in te voeren.” CE Delft schatte voor ons in dat dit een besparing tot 3 Megaton CO2-uitstoot oplevert.

Andere maatregelen om klimaatgat te dichten
Natuur & Milieu liet CE Delft een inschatting maken hoe het klimaatgat kunnen dichten en weer op schema komen voor het Parijsakkoord. Daaronder vallen niet alleen voorstellen voor industrie, mobiliteit en luchtvaart, maar ook voorstellen als verbod op enkel glas en waterpeilverhoging in veenweidegebied. Lees hier onze 13 voorstellen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter