Ga terugHome      Nieuws      Nog steeds zorgen of stikstofaanpak voldoet

Nog steeds zorgen of stikstofaanpak voldoet

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Het kabinet maakte op vrijdag 10 februari in twee brieven bekend hoe zij de stikstofuitstoot per sector gaat verlagen en hoe de plannen voor de uitkoop van piekbelasters eruit gaan zien. Natuur & Milieu is nog niet gerust op alle plannen.
koeien in wei

Natuur & Milieu reageerde samen met Natuurmonumenten op de vervolgstappen van het kabinet om de stikstofcrisis te beteugelen. De natuurorganisaties hechten er groot belang aan dat het kabinet de piekbelasters nu eindelijk gaat aanpakken in het belang van de natuur. Dat zorgt voor snelle vermindering van de stikstofuitstoot. Wel zijn de organisaties bezorgd of alle genoemde doelen en percentages optellen tot voldoende stikstofafname in 2030.  

Piekbelasters
De stikstofuitstoot moet omlaag. Haast is daarbij geboden, de natuur luistert al te lang naar toekomstmuziek en de meest kwetsbare natuurgebieden dreigen al vóór 2030 plant- en diersoorten te verliezen. De piekbelastersregeling is daarom keihard nodig om de natuur- en stikstofcrisis aan te pakken. Boeren die veel stikstof uitstoten en willen stoppen, moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen aan een goede regeling. Het kabinet stelt deze nu in april open. Daarnaast blijft het belangrijk dat er straks verdere reductie van stikstofneerslag wordt bereikt met de gebiedsplannen. Als de vrijwillige regeling in 2023 te weinig gebruikt wordt, zullen daarna snel dwingende maatregelen voor piekbelasters volgen, staat in de brief. Dat is goed nieuws, want daarmee blijf je vaart houden met verdere reductie van de uitstoot. Naast de aanpak voor boeren treft het kabinet ook maatregelen tegen piekbelasters in de industrie.

Stikstofuitstoot moet met de helft omlaag
Afname van 50% stikstofuitstoot in 2030 is wat nodig is voor goed herstel van driekwart van de Nederlandse natuurgebieden, én in het coalitieakkoord afgesproken. Natuur & Milieu vindt dat de reductiedoelen per sector door het kabinet veel beter moeten worden onderbouwd. Zodat we er zeker van kunnen zijn dat over het geheel genomen de halvering van de stikstofuitstoot wordt gehaald.

Nog veel kansen bij vervoer
De vervoerssector krijgt een significant lager doel (25% ten opzichten van 38% voor de industrie en 41% voor de landbouw) en hoeft dus een stuk minder te doen dan de andere sectoren. Terwijl er op het gebied van elektrificatie en het verminderen van autoverkeer veel versnellingskansen liggen. Natuur & Milieu wil dat dit kabinet die kansen benut. Dat is goed voor de natuur, de luchtkwaliteit én het klimaat. Het is vooral belangrijk dat alle sectoren in 2023 nu echt aan de slag gaan, zodat we de natuur samen herstellen. Lees de brief die wij hierover naar de Tweede Kamer stuurden, samen met andere natuur- en milieuorganisaties.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter