Ga terugHome      Nieuws      Klimaattop Glasgow: kleine stappen vooruit, geen grote doorbraken
Nieuwsbericht

Klimaattop Glasgow: kleine stappen vooruit, geen grote doorbraken

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De klimaattop in Glasgow is na dagenlang onderhandelen afgelopen. Helaas is het de wereldleiders niet gelukt antwoord te geven op de alarmerende urgentie waar klimaatverandering om vraagt. Alleen als we nu kiezen voor een ondubbelzinnige mondiale aanpak van het terugdringen van broeikasgassen, lukt het om klimaatverandering een halt toe te roepen. Dat stond afgelopen zomer in het rapport van experts van het klimaatpanel van de VN (IPCC). Wereldleiders omarmden in Glasgow wel een nieuw mondiaal CO2-reductiedoel van 45% voor 2030 ten opzicht van 2010. Helaas ontbraken voldoende heldere afspraken. “De klimaattop in Glasgow heeft ondanks enkele stappen voorruit niet gebracht waar we op hoopten”, aldus Natuur & Milieu directeur Marjolein Demmers. “Dat is een gemiste kans. Het noodzaakt het nieuwe kabinet alles op alles te zetten om de Nederlandse ambities op te schroeven en te realiseren." 
Een kartonnen bord met de tekst 'system change not climate change' en de afbeelding van de aardbol wordt omhoog gehouden in een groep mensen in een stad

Geen echte grote doorbraken
De top in Glasgow bood een unieke kans om echt tot doorbraken in mondiaal klimaatbeleid te komen. Die kans is helaas gemist. De centrale vraag hoe we van fossiele brandstof afkomen, bleef praktisch onbeantwoord. Weliswaar is voor het eerst benoemd dat het gebruik van steenkool moet worden afgebouwd, maar harde en bindende afspraken over de uitfasering van fossiele brandstoffen ontbreken.

Een groep landen waaronder Nederland sprak af dat buitenlandse investering niet meer naar olie of gas mogen gaan. Als de CO2 daarvan wordt afgevangen mag dat voorlopig nog wel. Het initiatief van een aantal landen om alle fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten, werd helaas niet door Nederland ondersteund. Daarnaast is het nog steeds onduidelijk op welke manier rijke landen ontwikkelingslanden bij hun verduurzamingsmaatregelen gaan helpen. Bovendien blijft de luchtvaartsector opnieuw buiten schot. Een onbegrijpelijke keuze gelet op de enorme milieuschade die vliegen aanricht.  

Positieve punten
Een lichtpunt is de overeenstemming die de Verenigde Staten en China bereikten over de gezamenlijke beleefde urgentie. Ook afspraken om ontbossing te stoppen in 2030, methaanemissies aan te pakken en vanaf 2040 alleen nog uitstootvrije bussen en vrachtwagen toe te staan zijn stappen in de goede richting. Helaas ondersteunen niet alle landen deze afspraken. Een ander lichtpunt is dat fossiele brandstoffen voor het eerst als boosdoener zijn benoemd. Daarnaast worden landen opgeroepen om jaarlijks hun klimaatplannen te rapporteren en eventueel aan te scherpen. Dit gaat in vanaf 2022, en dat is hard nodig ook. De uitvoering van alle ingediende plannen nu schieten tekort. PBL berekende dat alle plannen opgeteld leiden tot minimaal 2,7 graden opwarming aan het eind van deze eeuw.

Nieuwe kabinet aan zet
Het is nu aan het nieuwe kabinet om de nationale klimaatplannen zo ambitieus mogelijk te maken, zodat Nederland een belangrijke bijdrage levert om binnen de 1,5 graden opwarming te blijven. Hoopgevend is dat veel meer landen een CO2 neutrale ambitie onderschrijven. In plaats van één derde heeft nu 90 procent van de landen zich hiervoor uitgesproken.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter