Ga terugHome      Nieuws      Bescherm de natuur bij aanleg kabels van windparken op zee naar land
Nieuwsbericht

Bescherm de natuur bij aanleg kabels van windparken op zee naar land

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Om klimaatverandering tegen te gaan worden nu en in de toekomst op grote schaal windparken op zee gebouwd. De elektriciteit van deze windparken op zee moet aan land komen via kabels. Dit kan de kwetsbare natuur en het landschap beschadigen. Om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat rekening gehouden wordt met de natuur, hebben Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten gezamenlijke uitgangspunten opgesteld voor de ‘aanlanding’ van windenergie van de Noordzee.
Drie windmolens in zee

De samenwerkende organisaties vinden uitgangspunten noodzakelijk om windenergie op de Noordzee te kunnen bouwen zonder de natuur te beschadigen. Ze hebben de overheid daarom aangeschreven met de oproep om met de uitgangspunten uit hun gezamenlijke document te hanteren bij de toekomstige aanleg van kabels uit zee naar land.

Maatschappelijke partijen mogen meebeslissen
De uitgangspunten bestaan deels uit adviezen voor het aanpakken van het proces van de aanleg van de kabels. Zo is het betrekken van maatschappelijke stakeholders van belang, en ook dat die op tijd voldoende informatie krijgen om een afweging tussen de verschillende alternatieven te kunnen maken. Ook moet hun mening gewicht in de schaal leggen en moeten heldere afspraken worden gemaakt over de uitvoering. Ook pleiten de partijen voor een onafhankelijke ecologische autoriteit die onder meer de ecologische kwaliteit en risico’s in de betreffende gebieden vaststelt waarmee vervolgens rekening wordt gehouden.

Natuur beschermen is cruciaal
Een groot deel van de uitgangspunten is daarnaast inhoudelijk en gaat over de bescherming van de natuur.
Bijvoorbeeld over het mijden van kwetsbare en ecologisch waardevolle natuurgebieden zoals het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. En ecologie niet laten wijken voor economie of tijdsdruk. Het behouden, beschermen en versterken van de natuur is cruciaal. En een belangrijk uitgangspunt is dat er voorkeur is voor aan land gaan van de stroom in de buurt van de vraag van bijvoorbeeld industrie.

Bekijk het hele document met alle uitgangspunten toegelicht

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter