Ga terugHome      Nieuws      Onderzoek: Nederlands klimaatbeleid niet in lijn met 1,5°C opwarming
Nieuwsbericht

Onderzoek: Nederlands klimaatbeleid niet in lijn met 1,5°C opwarming

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Het klimaatbeleid van de Nederlandse regering is niet voldoende om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5°C. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het NewClimate Institute in opdracht van Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu.
bovenaanzicht van nederlandse rivier met brug en wegen

De regering wil de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C en heeft in de voorgestelde Klimaatwet een klimaatdoel opgenomen van minimaal 55% CO2-reductie in 2030. Ook wil Nederland klimaatneutraal zijn in 2050. Maar de onderzoekers concluderen dat deze beide doelen tekortschieten. Uit het onderzoek van het NewClimate Institute blijkt dat het kabinet de klimaatdoelen moet bijstellen om binnen het Nederlandse CO2-budget voor 1,5°C te blijven.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft berekend wat de maximale wereldwijde uitstoot mag zijn om binnen 1,5°C te blijven. Elk land kan hier maar een deel van uitstoten: het nationale CO2-budget. Nederland heeft als rijk land economisch veel voordeel gehad van een relatief hoge CO2-uitstoot en profiteert er vandaag de dag nog steeds van. Daarom moet Nederland, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, het voortouw nemen in de aanpak van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit betekent een eerlijke verdeling van het CO2-budget.

In het onderzoek wordt door het NewClimate Institute de eerlijke verdeling, ook wel het ‘fair share’-principe, voor het eerst toegepast om een CO2-budget voor Nederland te berekenen. Ook is gekeken naar een verdeling per land, zonder fair share-principes. Het CO2-budget is in alle gevallen kleiner dan wat Nederland zich toebedeelt. Dat betekent dat Nederland sneller broeikasgassen moet reduceren.

afbeelding fair share in co2-uitstoot
Samenvatting van voorgestelde klimaatdoelen uit het coalitieakkoord naast de berekeningen van de verschillende verdelingsprincipes van het koolstofbudget van 1,5°C. Bron: New Climate Institute

Fair share en klimaatbeleid

Dit is de eerste keer dat er berekend is of het doel van de Nederlandse regering past bij de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Dit doel werd recent ook weer vastgelegd in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU. Voor zowel Duitsland, als Finland zijn dergelijke berekeningen voor een CO2-budget uitgevoerd en de regeringen van die landen hebben recentelijk hun klimaatambities opgevoerd.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: ‘Dit onderzoek laat zien hoe groot de urgentie en opgave voor het klimaat daadwerkelijk is. We roepen het kabinet op dit duidelijke signaal uit de wetenschap serieus te nemen. Doe wat nodig is om de opwarming van de aarde af te remmen door de kansen die er liggen op besparing en verlaging van de uitstoot versneld uit te voeren.’

NB Bij het CO2-budget refereren we in het hele bericht aan CO2eq, ofwel het totaal aan broeikasgas-budget.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter