Ga terugHome      Nieuws      Europese Commissie moet vasthouden aan 50% minder bestrijdingsmiddelen in 2030
Nieuwsbericht

Europese Commissie moet vasthouden aan 50% minder bestrijdingsmiddelen in 2030

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Dit voorjaar publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Natuur & Milieu steunt dit voorstel van harte en roept het Nederlandse kabinet op zich hierop voor te bereiden.
Bij op een bloem
Foto: Tjomme Fernhout

Dit voorjaar publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Dit is hard nodig, want de natuur lijdt ernstig onder het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook Nederland moet zich hieraan gaan houden. De afgelopen maanden mochten lidstaten, organisaties en burgers laten weten wat zij van het voorstel vonden. Natuur & Milieu heeft dit, mede namens tien andere natuur- en milieuorganisaties, ook gedaan.

Verandering is hard nodig
Verandering is hard nodig, maar pogingen van de overheid om het grootschalige gebruik van pesticiden terug te dringen, hebben tot nu toe nauwelijks effect gehad. Maar daar kan met het nieuwe wetsvoorstel verandering in komen. Voor de natuur- en milieuorganisaties is het allerbelangrijkst dat het doel overeind blijft staan en dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd. In oktober staat het Europese wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer.

Nederland scoort slecht
Natuur & Milieu strijdt al jaren voor minder bestrijdingsmiddelengebruik. Dit is hard nodig, want het pesticidengebruik per hectare is in Nederland het een na hoogst van heel Europa. Wageningse onderzoekers wijzen bestrijdingsmiddelen aan als belangrijke oorzaak voor de dramatische afname van insecten. En volgens het Europese Milieu Agentschap bevat 56% van het Nederlandse oppervlaktewater te veel bestrijdingsmiddelen. Daarmee scoort Nederland het slechts van alle EU-landen. Uit onderzoek van Unicef bleek dat maar liefst een op de twaalf Nederlandse kinderen wordt blootgesteld aan te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen.

 Verbeterpunten
Natuur & Milieu ziet ook nog een aantal verbeterpunten voor het wetsvoorstel. Deze punten gaan onder andere over grotere bufferzones als bescherming van kwetsbare gebieden of kwetsbare groepen zoals kinderen. Maar bijvoorbeeld ook het volledig verbieden van de meest giftige middelen. Vaak zijn deze middelen al wel aangemerkt als te gevaarlijk, maar wordt een verbod uitgesteld omdat er nog onvoldoende alternatieven zijn. Daarnaast pleit Natuur & Milieu voor een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren. Download onze volledige reactie (in het Engels).

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter