Ga terugHome      Nieuws      Einde kolentijdperk eindelijk in zicht
Nieuwsbericht

Einde kolentijdperk eindelijk in zicht

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De capaciteit van alle kolencentrales wordt teruggeschakeld, om 5 tot 7.5 Mton minder CO2 uit te stoten en het Urgenda-vonnis te halen. Dit heeft het kabinet zojuist in een Kamerbrief laten weten. "Het einde van het kolentijdperk is hiermee eindelijk in zicht. Een goed en logisch besluit van het kabinet aangezien de centrales de grootste uitstoters van CO2 in Nederland zijn. Noodzakelijk ook om het Urgenda-vonnis te bereiken. Het is belangrijk dat het kabinet nu doorpakt en laat zien dat we ook in deze tijd door moeten gaan met maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan," aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.
Kolencentrale en uitstoot tegen een zonsondergang

Kolen op de schop

De rechter oordeelde eerder dat de Nederlands Staat de CO2-uitstoot met tenminste 25 procent moet verminderen voor het einde van 2020. Het vervroegd sluiten van kolencentrales is de meeste effectieve manier om de uitstoot van broeikasgassen fors te verlagen. Begin dit jaar sloot de Hemwegcentrale de deuren en nu moeten de andere drie centrales hun capaciteit terugschakelen. “Eerder onderzochten wij dat sluiting van de kolencentrales haalbaar, betaalbaar en effectief is. We zijn blij dat het kabinet dat ook ziet en doorpakt met de uitfasering van kolencentrales. Wij hopen dat deze maatregel betekent dat deze drie centrales alsnog spoedig sluiten.”, aldus Demmers.

Vonnis

Met het terugschakelen van de capaciteit van de kolencentrales wordt 5-7,5 Mton CO2-uitstoot bespaard. Om aan het Urgenda-vonnis te kunnen voldoen, is minimaal 11 Mton nodig. Daarvoor heeft het kabinet al een aantal maatregelen genomen, zoals de snelheidsverlaging naar 100 km per uur en extra subsidiegeld om duurzame energie te stimuleren (SDE+). Ook zet het kabinet nu in op het versnellen van een aantal maatregelen zoals energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Kleinere maatregelen

Daarnaast versnelt en versterkt het kabinet een aantal andere maatregelen, waaronder bestaande afspraken over energiebesparing in de industrie en versterking van de Wet Milieubeheer. Ook wordt het door diverse maatregelen voor mensen gemakkelijker en goedkoper om zelf aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun eigen woning, bijvoorbeeld door energie te besparen. Daarnaast stelt het kabinet de komende jaren extra middelen ter beschikking voor een korting van de verhuurdersheffing voor woningcoöperaties die extra willen investeren in de verduurzaming van hun woningen. “Goed dat het kabinet in deze tijd deze klimaatmaatregelen neemt. Wij hopen dat verduurzaming ook als basis wordt genomen bij de miljarden die nog uitgegeven gaan worden voor steunmaatregelen vanwege de coronacrisis.”, aldus Demmers.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter