Ga terugHome      Nieuws      Omwonenden tevreden met komst zonnepark
Nieuwsbericht

Omwonenden tevreden met komst zonnepark

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Natuur & Milieu onderzocht bij omwonenden hoe zij aankijken tegen de komst van een zonnepark bij hen in de buurt
zonnepark naast spoorlijn

Omwonenden geven de zonneparken bij hen in de buurt een dikke voldoende (6,6). Toch blijkt er op het gebied van participatie, ruimtelijke inpassing en tijdige communicatie nog verbetering mogelijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verkenning Beleving Omwonenden Zonneparken’ van milieuorganisatie Natuur & Milieu.

De organisatie onderzocht bij omwonenden van vier zonneparken hoe zij aankijken tegen de komst van het park bij hun in de buurt. Het is de eerste keer dat kwantitatief onderzoek plaats vindt naar de beleving van omwonenden ten aanzien van zonneparken.

Onderzoek
De parken zijn al gerealiseerd, wat maakt dat de onderzoekers een beeld kunnen schetsen van de factoren die van invloed zijn geweest op de houding van de respondenten. ‘Misschien geen nieuwe bevinding, maar wel één die nu door kwantitatief onderzoek onderbouwd is. Dit onderzoek laat heel duidelijk zien, wie plannen maakt voor een zonnepark moet dat doen met zoveel mogelijk aandacht voor natuur, milieu en de belangen van omwonenden’, aldus Peter de Jong, programmaleider Duurzame Energie bij Natuur & Milieu.

Klimaatakkoord
Nederland moet de komende jaren de overstap maken naar duurzame energie om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 minimaal 35 TeraWattuur uit windparken en zonneparken op land moet komen. Daarnaast is er nog meer nodig om de aangescherpte doelstellingen voor duurzame energie van het kabinet te halen. Provincies en gemeentes, verenigd in dertig verschillende Regionale Energie Regio’s, maken momenteel plannen hoe dat eruit moet komen te zien.

Handvatten
De komende jaren zijn daarvoor cruciaal. Uiterlijk in 2025 moeten de vergunningen voor de bouw van de parken verleend zijn. Natuur & Milieu voerde deze studie uit om gemeentes en ontwikkelaars handvatten te bieden om omwonenden te betrekken en er zo voor te zorgen dat de energietransitie zo goed mogelijk verloopt.

Resultaten
Het merendeel van de respondenten staat positief tegen de komst van de zonneparken, het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten hun beleving geven is een 6.6. Er is echter ook nog veel ruimte voor verbetering voor de gemeenten en initiatiefnemers.

  • Effecten op natuur en milieu, horizonvervuiling en de beschikbaarheid van de grond zijn de meest genoemde klachten onder de respondenten. Zorg ervoor dat in het ontwerp hier expliciet aandacht voor is door goede inpassing, oog voor natuurkwaliteit en het multifunctioneel gebruiken van de grond.
  • Respondenten die de mogelijkheid hadden gekregen om financieel te participeren waren meer tevreden, echter maar 36% gaven aan die mogelijkheid gekregen te hebben. Hier is nog ruimte voor verbetering.
  • Communiceer in een zo vroeg mogelijk stadium over de plannen voor het zonnepark. Nadrukkelijk niet pas als de vergunningen gereed zijn. Er ontstaat meer draagvlak als omwonenden begrijpen hoe het park past in de energietransitie die nodig is.
  • Zorg dat je niet alleen de direct omwonenden bereikt in de communicatie, maar betrek ook de omwonenden die één tot drie kilometer van het zonnepark komen te wonen.

Voor meer resultaten, download hier het onderzoek.

Dit onderzoek laat heel duidelijk zien: wie plannen maakt voor een zonnepark moet dat doen met zoveel mogelijk aandacht voor natuur, milieu en de belangen van omwonenden.

Zonnepanelen op een stuk land met plantjes en een windmolen op de achtergrond
Peter de Jong
programmanager Duurzame Energie

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter