Ga terugHome      Nieuws      Stikstofuitstoot luchtvaart boven 3000 voet niet meegerekend in aanpak
Nieuwsbericht

Stikstofuitstoot luchtvaart boven 3000 voet niet meegerekend in aanpak

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Vandaag reageerde het kabinet op het rapport en het advies van de stikstofcommissie Remkes over stikstofuitstoot in de luchtvaart. Het kabinet neemt actie op de constatering van het adviescollege dat het beeld van uitstoot van de luchtvaartsector onvolledig is. De luchtvaart wordt nu ook benoemd als een sector die moet gaan bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot. De aanpak van stikstofuitstoot van vluchten boven 3.000 voet blijft echter zeer onduidelijk. Natuur & Milieu is daarin teleurgesteld.
Vliegtuig hoog in de lucht, van onder gefotografeerd

De luchtvaart moet net als andere sectoren een grote bijdrage leveren om de CO2- en stikstofuitstoot, fijnstof en geluidsoverlast te verminderen. Dat gaat over een lange-termijn-aanpak. Daarom maakt het kabinet pas definitieve keuzes na het integrale advies van het adviescollege over de lange termijn. Voor Natuur en Milieu is het glashelder dat de luchtvaart haar emissies van CO2, stikstof, fijnstof en geluid drastisch moet verlagen. Op alle fronten worden normen van gezondheid en klimaat overschreden.

3000 voet

Het advies van de stikstofcommissie Remkes in januari was dat alle stikstofuitstoot, inclusief die boven de 3000 voet, meegenomen moet worden in het berekenen van de stikstofuitstoot van de luchtvaart. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat stelt in haar reactie dat zij het advies opvolgt om de stikstofemissies sectorbreed van de Nederlandse (burger)luchtvaartsector te reduceren. Maar de stikstofuitstoot boven 3.000 voet, die groter is dan die daaronder, wordt niet meegerekend. De minister wil de emissies wel in kaart brengen maar stelt dat Nederland onvoldoende invloed heeft om deze van vluchten boven Nederland te reduceren. Zij verwijst daarbij naar Europa en de luchtvaartorganisatie ICAO om met oplossingen te komen. Deze emissies kunnen echter wel degelijk worden beïnvloed, namelijk door minder vliegen. Dat draagt dan meteen ook bij aan minder belasting van natuur en leefomgeving (geluid), en doelstellingen voor CO2-vermindering.

Normen aan luchtvaart

Ook los van de huidige situatie, waarin de luchtvaart vrijwel stil ligt door de coronacrisis, is het noodzakelijk dat de luchtvaart niet wordt overgeslagen in de plannen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Er is nu een groot steunpakket voor de luchtvaart in voorbereiding; er zullen daarbij wel grenzen gesteld moeten worden om straks niet weer in een mum van tijd over de klimaat-, geluid- en stikstofnormen heen te gaan. Daarop is een streep door groeiplannen van Schiphol en het openstellen van Lelystad Airport het antwoord. Dit kabinet moet afdwingbare afspraken over de reductie van CO2 en andere emissies met de luchtvaartsector maken zoals die er zijn met iedere sector in ons land. Dat betekent dat ook de luchtvaart zich moet conformeren aan klimaatdoelen van Parijs, aan de WHO-richtlijnen voor geluid en in het bezit moet zijn van een geldige natuurvergunning.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter