Ga terugHome      Nieuws      Historische overwinning voor Europese natuur
Nieuwsbericht

Natuur en milieuorganisaties opgelucht: lidstaten moeten aan de slag met natuurherstel

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Vandaag heeft de Europese Milieuraad de Natuurherstelwet (NHW) goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst markeert dan ook een cruciale overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving. De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van twintig lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld.
natuurlandschap in nederland dat is aangetast door stikstofneerslag

Turbulent traject

De Natuurherstelwet heeft een turbulent traject doorlopen. De wet dreigde te stranden in het Europees Parlement en kwam opnieuw in gevaar door een onverwachte koerswijziging van Nederland en Hongarije afgelopen maart. Vandaag werd echter de benodigde meerderheid hersteld.

Massale publieke steun

Deze overwinning werd mogelijk gemaakt door massale publieke steun. In de afgelopen jaren zijn meer dan een miljoen handtekeningen en berichten van burgers verzameld, en hebben meer dan 6000 wetenschappers, 100 bedrijven, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties zich uitgesproken voor de wet en de integriteit van de Europese Green Deal verdedigd. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Dit is een langverwachte overwinning voor de Europese natuur. Lidstaten zeggen toe om de aangetaste natuurgebieden te herstellen. Natuurherstel komt ten goede aan ons allen, het klimaat en de natuur. Met deze wet kan Europa vooruit. Deze wet gaat over herstel van biodiversiteit, maar ook voor schone lucht en de aanpak van watervervuiling. Dit is een mooie dag voor alle inwoners van Europa!

Portretfoto Marjolein Demmers
Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu

Natuurpositieve toekomst

De Europese Natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Green Deal en moet bijdragen aan natuurherstel, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de lidstaten om deze wet effectief te implementeren en samen te werken aan het herstel van onze waardevolle ecosystemen.

 

Gebaseersd op een gezamenlijke reactie van de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties: Greenpeace NL, IUCN NL, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter