Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu doet met brede coalitie 7 aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof
Nieuwsbericht

Natuur & Milieu doet met brede coalitie 7 aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Een brede initiatiefgroep van boeren, natuur- en milieuorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet vandaag zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. De groep, waaronder Natuur & Milieu, draagt oplossingen aan voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend zijn.
Meerdere rijen groene gewassen

Bekijk hier het hele persbericht met de zeven aanbevelingen.

Voormalig CDA-minister van Landbouw Cees Veerman pleit als woordvoerder van de initiatiefgroep voor een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. Het kabinet moet een plan maken dat de basis legt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. De groep ziet dit als de enige logische route naar een toekomstbestendige verdeling van de schaarse ruimte, natuurherstel en een kansrijke duurzame productie van gezond voedsel. Voor de noodzakelijke transitie zal over een lange periode € 1,5 -2 miljard per jaar nodig zijn, te financieren uit grotendeels publieke en deels private middelen.

‘Perspectief voor natuur, milieu en werkgelegenheid de landbouw’
Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu, over het initiatief: ‘De bouwstenen in deze oproep maken het voor boeren mogelijk en lonend om een omslag te maken naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat geeft perspectief voor natuur, milieu en werkgelegenheid in de landbouw.’

Initiatiefnemers
De initiatiefgroep bestaat o.a. uit Frans Keurentjes (voorzitter Friesland Campina), Dirk de Lugt (voorzitter Cosun en BO Akkerbouw), Louise Vet (voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Alex Datema (BoerenNatuur), Hans Huijbers (Boerenraad), Bart Kemp (Agractie), Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs), directeuren van o.a. Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Bionext en Commonland, Rabobank CEO Wiebe Draijer, Triodos CEO Peter Blom, Eosta CEO Volkert Engelsman en gezaghebbende personen als Herman Wijffels, ‘stikstofhoogleraar’ Jan Willem Erisman, hoogleraar Imke de Boer (WUR), landbouweconoom Krijn Poppe en landschapsarchitect Berno Strootman.

De oproep wordt ondersteund door ruim 30 organisaties en personen en is een initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad.

Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem
Naast de grote opgave om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we in Nederland ook te maken met een biodiversiteitscrisis. De natuur heeft te weinig ruimte en wordt te zwaar belast, met name door stikstof. De rechter oordeelde dat de overheidsmaatregelen om de uitstoot terug te dringen niet werkten. Wat is het probleem eigenlijk en wat doen wij om het op te lossen?

Lees meer over stikstof

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter