Ga terugHome      Nieuws      Reactie Natuur & Milieu op hoofdlijnenakkoord
Nieuwsbericht

‘Afbraak klimaat- en natuurbeleid bedreigt bestaanszekerheid

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De nieuwe coalitie zwakt het natuur- en klimaatbeleid af. Dat is slecht voor Nederland. ‘Jaren van zorgvuldige opbouw van beleid en maatregelen worden tenietgedaan. Juist nu we op stoom beginnen te komen, laat de politiek het afweten. Terwijl de gevaren van klimaatverandering en natuurverlies nog niet zijn geweken. Nederlanders betalen hiervoor straks een hoge prijs,’ stelt directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers in een eerste reactie op het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord.
Infrastructuur Nederland met water en wegen langs natuur

De natuur wordt bedreigd, de CO2-uitstoot moet scherp omlaag en Nederland heeft een groot stikstofprobleem. Het zijn ontwikkelingen die alle burgers en boeren in Nederland raken. Mensen maken zich zorgen over klimaatverandering en zijn gehecht aan de natuur. ‘Nederland was op weg om met nieuw beleid het tij te keren. Denk aan alle stimuleringsmaatregelen om huizen te verduurzamen en steden leefbaar te maken door schone mobiliteit. En maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, mobiliteit en industrie omlaag te brengen. Jojobeleid is een ramp voor ondernemers’, aldus Demmers.

Onbetrouwbaar en inconsistent

In dit hoofdlijnenakkoord worden veel maatregelen teruggedraaid. De overheid neemt hiermee grote risico’s en toont zich onbetrouwbaar en inconsistent. Aanpak van problemen maakt het leven van mensen beter, en biedt ondernemers kansen. ‘Daarvoor moet je wel duidelijk zijn en niet gaan zwabberen. Leiderschap ontbreekt’, duidt Demmers de plannen.

Dure bezuinigingen

‘Dit zijn dure bezuinigingen’, legt Demmers uit. ‘Met dit akkoord laten de partijen veel mensen vallen. Uiteindelijk betaalt de burger de rekening. Met een hoge energierekening, dure brandstoffen en extra belasting om de schade te betalen die we op ons dak krijgen door klimaatverandering. Dit beleid heeft niets met bestaanszekerheid te maken maar dupeert mensen ernstig. Kiezen voor kortetermijnbelangen komt ons straks duur te staan. Het Brede welvaart-rapport van het CBS laat zien dat alleen kiezen voor welvaart nú, betekent dat de welvaart van de jonge generatie fors achteruitgaat. De rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.’

Boeren de dupe

Boeren zijn eveneens de dupe van dit beleid, ziet Natuur & Milieu. Demmers: ‘De coalitie gaat maar weer eens in Europa vragen naar de bekende weg. Dit is kansloos. Met als gevolg dat boeren aan het lijntje gehouden worden zonder perspectief op echte oplossingen. We gaan weer pappen en nathouden. Dat is onacceptabel, er is juist realistisch perspectief nodig.’

We reiken het nieuwe kabinet graag de hand om hen te ondersteunen in het formuleren van echte oplossingen, en blijven ons inzetten voor mensen, ondernemers en boeren - en voor onze kostbare natuur.

Portretfoto Marjolein Demmers
Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu

Bestaanszekerheid

Natuur & Milieu roept de coalitie op om snel werk te maken van daadkrachtig klimaatbeleid, snelle reductie van de stikstofuitstoot en van verduurzaming van de landbouw. Demmers: ‘Mensen met een kleine portemonnee worden het hardst getroffen door een falend klimaatbeleid. Zij worden meer dan ooit bedreigd in hun bestaanszekerheid. Dat geldt ook voor boeren die in een onhoudbare situatie zijn beland, en alleen met hulp kunnen stoppen of omschakelen. We reiken het nieuwe kabinet graag de hand om hen te ondersteunen in het formuleren van echte oplossingen, en blijven ons inzetten voor mensen, ondernemers en boeren – en voor onze kostbare natuur.’

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter