Ga terugHome      Thema’s      Klimaat & biodiversiteit      Klimaatdoelen      We kunnen het klimaatgat dichten: bekijk de klimaatklappers
Onderzoek

We kunnen het klimaatgat dichten: bekijk de klimaatklappers

Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
Lijkt het behalen van de klimaatdoelen soms een hopeloze opgave? Natuur & Milieu ziet wel degelijk veel kansrijke mogelijkheden voor snelle CO2-reductie.

Om de gevolgen van de klimaatopwarming voor Nederland te beperken, is het essentieel om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Daarmee ligt Nederland helaas niet op koers. Dat het toch kan, laat Natuur & Milieu zien. We lieten namelijk onze beleidsmaatregelen (normen) doorrekenen. Wat blijkt? We kunnen onze klimaatdoelen halen als we ons inzetten voor de onderstaande maatregelen. Stuk voor stuk hebben ze als doel om onze CO2-uitstoot terug te dringen.

Aan de slag met normering

Om ervoor te zorgen dat bepaalde diensten, processen en producten minder CO2-uitstoot met zich meebrengen, kan de overheid eisen dat deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat kan via normeren. Enkele voorgestelde maatregelen springen eruit vanwege de grote hoeveel CO2-uitstoot die we ermee kunnen besparen, waarbij de besparing gericht is op 2030.

De ‘klimaatklappers’ op een rij

  • De industrie gebruikt jaarlijks een maximale hoeveelheid fossiele brandstoffen en grondstoffen, die ieder jaar afloopt. Om dit te bereiken wordt er een duidelijk afbouwpad vastgelegd. Dit kan leiden tot een besparing van maar liefst 17 megaton CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019.
  • Stroomleveranciers bieden verplicht 100% duurzame elektriciteit aan in 2035. De verwachte CO2-reductie in 2030 is 10 megaton.
  • We gaan minder vee per hectare grond houden, namelijk maximaal 1,5 stuks grootvee per hectare en 0,5 stuks grootvee per hectare bij natuurgebieden. Dan kunnen we tot wel 6,8 megaton CO2-uitstoot in 2030 besparen.
  • Er komt een CO2-plafond (maximale CO2-uitstoot) voor de luchtvaart, dat jaarlijks afneemt. Dit kan leiden tot een besparing tot 3 megaton CO2-uitstoot.
  • Vanaf 2024 worden alleen nog uitstootvrije zakelijke personenauto’s verkocht. Dit kan leiden tot een besparing tot wel 1,6 megaton CO2-uitstoot.
bovenaanzicht van nederlandse rivier met brug en wegen

Nog meer kansrijke maatregelen voor meer CO2-reductie

Er zijn nog veel meer maatregelen die kansrijk zijn, maar een CO2-reductie van minder dan 1 megaton met zich meebrengen. Deze maatregelen zijn waardevolle aanvullingen op bovenstaande klimaatklappers, aangezien er meer CO2-reductie nodig is om onze klimaatdoelen te behalen. In ons rapport worden alle maatregelen benoemd, waarvan CE Delft een eerste inschatting van de CO2-besparing heeft gemaakt.

Waarom zijn deze stappen zo belangrijk?

In Parijs hebben we afgesproken om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden, maar idealiter 1,5 graad Celsius. In ons eigen Klimaatakkoord hebben we doelen afgesproken om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering te beperken. Het is enorm belangrijk om onder deze grens van 1,5 graad te blijven. En daar kunnen we samen voor zorgen.