Home      Thema’s      Klimaat & biodiversiteit      Klimaatdoelen

Klimaatdoelen

Je hoort het vaak voorbij komen als het over klimaatverandering gaat: de klimaatdoelen. In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin is afgesproken dat alle landen de opwarming van de aarde beperken tot ruim 2 graden Celsius, met richtdoel op 1,5 graden opwarming.

protest klimaatdoelen

Wat zijn de klimaatdoelen?

Om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen zijn afspraken gemaakt. De lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Nederland heeft onze klimaatdoelen vastgelegd in de Klimaatwet en vertaald naar een nationaal Klimaatakkoord. Hierin staat dat we als Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten en in 2050 95% ten opzichte van 1990.