Ga terugHome      Nieuws      Ruim 100 organisaties roepen nieuwe kabinet op tot krimp luchtvaart
Nieuwsbericht

Ruim 100 organisaties roepen nieuwe kabinet op tot krimp luchtvaart

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Een coalitie van meer dan honderd burger-, natuur- en milieuorganisaties en experts roept de politiek op om de fundamentele voor- en nadelen van de luchtvaart objectief te heroverwegen.
Vooraanzicht van een vliegend vliegtuig in een grijze lucht

Luchtvaart trekt een zware wissel op leefomgeving, klimaat, natuur, milieu en veiligheid. De coalitie, van Natuur & Milieu, Greenpeace en Urgenda tot en met bewonersverenigingen, Burgertafel Luchtvaart en de Jonge Klimaatbeweging, zet grote vraagtekens bij nut en noodzaak van de huidige omvang van het vliegverkeer, wat de werkelijke bijdrage is van de sector en tegen welke maatschappelijke kosten die wordt bereikt. In een brandbrief wordt de politiek aangespoord om de ontwikkeling van de luchtvaart te beoordelen op basis van feiten en niet langer mee te gaan in het automatisme van groei.

De rol van de luchtvaart is aan herziening toe in het kader van de maatschappelijke lusten en lasten. Het huidige demissionaire kabinet lanceert diverse besluiten om snelle groei naar 800.000 vluchten in 2050 mogelijk te maken. De lasten voor klimaat en omwonenden worden stelselmatig ondergeschikt gemaakt aan de lusten voor de sector. De luchtvaartnota bevat vage beloftes over stillere vliegtuigen en grote hoeveelheden alternatieve brandstoffen die beschikbaar moeten komen in de toekomst. Maar voor bescherming van mens en milieu is nu directe krimp of het volhouden van minder vliegen de enige oplossing.

Natuur & Milieu publiceerde eerder al een Alternatieve Luchtvaartnota als tegenvoorstel voor een toekomstvisie op de luchtvaartsector en deed onderzoek naar de effectiviteit van een jaarlijks dalend CO2-plafond voor de Nederlandse luchthavens.

Ondertekenaars van de brandbrief zijn
Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart, 35 organisaties o.a. Bewoners Omgeving Schiphol, Platform Vliegoverlast Amsterdam, Platform Vlieghinder Kennemerland, Push Uithoorn; Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen met 22 actiegroepen; SchipholWatch; Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, Bewoners tegen Vliegtuigoverlast; SOS- Zaanstreek; Floriande TegenGeluid, WerkgroepToekomst Luchtvaart (WTL).

Mobilisation for the environment (MOB), Urgenda, Extinction Rebellion, Reclame Fossielvrij, Burgertafel Luchtvaart, Stay Grounded, De Jonge Klimaatbeweging, Grootouders voor het Klimaat. Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter