Ga terugHome      Nieuws      Laatste kans voor halen Europese waterdoelen
Nieuwsbericht

Laatste kans voor halen Europese waterdoelen

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties. Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Natuur & Milieu, LandschappenNL, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland roepen daarom de demissionair minister van Nieuwenhuizen op om snel extra maatregelen te nemen. Dat doen zij in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag over water spreekt.
Een slootje met een sluisje tussen twee groene weilanden tegen een blauwe lucht

De kwaliteit van het Nederlandse water neemt op diverse plekken niet toe of zelfs af. Terwijl water de basis is voor ons hele land: voor onze natuur, voor drinkwater, de landbouw en ook voor de industrie. Nederland bungelt onderaan de Europese lijsten als het gaat om waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. De doelen zijn nog niet in zicht, blijkt ook uit analyse Nationale Analyse Waterkwaliteit (PBL, 2020) en de vorige week gepubliceerde Staat van Ons Water (2021).

Verdroging bedreigt natuur
Voldoende schoon water is ook in ons land geen vanzelfsprekendheid. Zowel planten- als diersoorten dreigen te verdwijnen door verdroging. Doordat het water bliksemsnel wordt afgevoerd naar zee leidt dat onnodig tot (grond)watertekorten in het land, ook in combinatie met grondwateronttrekkingen. In Noord-Brabant bijvoorbeeld wordt de grondwatervoorraad jaarlijks met circa 260 miljoen m3 water aangevuld, terwijl de jaarlijks onttrekking ongeveer 290 miljoen m3 water bedraagt (Bron: Deltares). Dit staat haaks op het behalen van natuur- en waterdoelen.

Snel, meer maatregelen
De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplichtte Nederland om in 2015 de waterkwaliteit in een goede toestand te laten verkeren, maar dit werd tweemaal uitgesteld. Nu is 2027 het ultimatum. Het is de laatste kans voor Nederland om aan de Europese KRW-doelen te voldoen. Niet handelen kan leiden tot een impasse welke vergelijkbaar is met de uitspraak van de Raad van State over stikstof in 2019. Dit kunnen we nu nog voorkomen. De organisaties roepen daarom de minister op om samen met andere overheden alles uit de kast te halen en meer maatregelen te nemen. Voorbeelden zijn te zorgen voor een snellere transitie naar kringlooplandbouw met minder uitstoot, meer regie van de Rijksoverheid bij de aanpak van verdroging en ervoor zorgen dat het oplossen van waterproblemen en natuuropgaven hand in hand gaan. In de aanpak van de problemen dienen natuurlijke oplossingen de nieuwe standaard  te zijn. Zoals de aanleg van klimaatbuffers, gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. In klimaatbuffers helpt de natuur met het oplossen van waterproblemen. Het water kan in deze gebieden worden opgevangen en vastgehouden, wegzakken of op natuurlijke wijze wegvloeien.

Lees onze brief

Nationaal wateronderzoek naar kwaliteit slootjes en vennen weer van start
De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk. In Nederland monitort de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. Maar de kleine vennetjes, slootjes en plasjes in de buurt, de haarvaten van het watersysteem in Nederland, vallen hier meestal niet onder. We organiseren daarom opnieuw ons wateronderzoek Vang de Watermonsters samen met ASN Bank en tien waterschappen. Vanaf 10 juni kunnen deelnemers meedoen en zelf met een online meetkit in hun eigen omgeving meten hoe schoon het water is. Zo kunnen we informatie verzamelen over hopelijk duizenden niet-onderzochte wateren. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor biodiversiteit in en rond het water. Iedereen kan zich vanaf 10 juni aanmelden als onderzoek op: https://www.waterschappen.nl/vang-de-watermonsters/

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter