Ga terugHome      Nieuws      Doorrekening klimaatplannen van politieke partijen
Nieuwsbericht

Doorrekening klimaatplannen van politieke partijen

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Op 17 maart gaan we naar de stembus. Voor het klimaat ligt er een forse opgave: we moeten minimaal 55 procent CO2-reductie halen in 2030 om de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord te bereiken, en feitelijk is er zelfs meer nodig (60 procent). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) analyseerde de effecten van de verkiezingsprogramma’s voor natuur, klimaat en milieu, zodat de kiezer 17 maart geïnformeerd naar de stembus kan gaan. Uit de analyse blijkt dat de grootste klimaatwinst bij D66 en GroenLinks ligt. Ook zijn dit, inclusief de PvdA, de enige partijen die hun eigen gestelde klimaatdoelen halen.
Het buitenhof in Den Haag met de vijver ervoor en hoogbouw op de achtergrond, warm licht

Blind formeren
Het PBL heeft van zes partijen de programmaplannen geanalyseerd: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en SP. De analyse van het planbureau geeft een goed cijfermatig overzicht van de klimaateffecten van politieke keuzes waardoor we de programma’s goed kunnen vergelijken met elkaar. Bovendien is de analyse een onmisbare bron van informatie tijdens de formatieonderhandelingen. Helaas hebben niet alle partijen hun programma door laten rekenen door PBL. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: “Het gevaar bestaat nu dat deze partijen blind de formatie instappen, terwijl onderbouwing en afspraken gebaseerd op de feiten belangrijker zijn dan ooit.”

Industrie
Het principe dat de vervuiler betaalt, wordt breed omarmd. Alle partijen bereiken met hun maatregelen de grootste CO2-reductie in de industrie. Op CDA na, willen ze allemaal een bepaalde vorm van extra CO2-heffing invoeren voor de industrie. Dat zie je terug in de PBL-score van de partijen. De meeste reductie is te vinden bij GroenLinks, D66 en PvdA.

Rekeningrijden
Een van de speerpunten van Natuur & Milieu is de invoering van het Anders Betalen voor Mobiliteit, oftewel het rekeningrijden. Uit de analyse blijkt dat rekeningrijden flinke klimaatwinst oplevert. We vinden het goed om te zien dat, op SP na, alle partijen een vorm van rekeningrijden willen. Alleen de invulling ervan verschilt. CDA kiest voor een variant alleen gericht op elektrische auto’s. D66, GroenLinks en de PvdA willen een systeem voor alle auto’s met een korting voor schone auto’s. Demmers: “Het nieuwe kabinet kan er niet meer omheen: er komt een systeem van rekeningrijden. Belangrijk voor het klimaat dat dit systeem gericht is op alle auto’s, met verschillende tarieven voor tijd, plaats en uitstoot.”

Landbouw
PBL laat het grootste klimaateffect binnen deze sector zien bij de partijen die inzetten op krimp van de veestapel: D66, GroenLinks, PvdA, SP en in mindere mate ChristenUnie. CDA wil vooral technische maatregelen. Wat Natuur & Milieu betreft is het belangrijk om de kringlooplandbouw door te voeren. Dat vraagt om minder dieren, niet als doel op zich, maar omdat er niet genoeg reststromen zijn om kringlopen te sluiten voor de huidige veestapel. Daarnaast is een beter verdienmodel voor boeren die willen omschakelen belangrijk. Met alleen technische maatregelen, zoals innovatie van stallen, halen we de klimaatdoelen niet.

Luchtvaart
De luchtvaart is een van de meest vervuilende manieren van transport. Het is mooi nieuws dat vrijwel alle partijen het aantal vluchten willen inperken die vanaf Nederlandse luchthavens vertrekken. Hiervoor komen CDA, D66 en GroenLinks met een CO2-plafond op het aantal vertrekkende vluchten. Dit levert een besparing op van 8 tot 11 Mton CO2. Eerder rekenden wij uit wat het CO2-budget van de luchtvaart is, om binnen de klimaatdoelen te blijven. Wij onderstrepen het belang van een jaarlijks dalend CO2-plafond per luchthaven.

Alle partijen, op SP na, willen een hogere belasting op vliegtickets. GroenLinks gaat voor de grootste verhoging van 38 euro. Deze verhoging is een belangrijke stap naar een eerlijke prijs op vliegen.

Isolatie
De opgave om huizen te verduurzamen is groot. Opvallend is dat alle partijen veel geld uittrekken voor subsidies onder andere voor warmtenetten en isolatie. Van 1,8 miljard door het CDA, tot 9,5 miljard euro door PvdA. Zelf lieten wij de effecten doorrekenen van het isolatietegoed, een nieuwe subsidieregeling om op grote schaal huizen te isoleren. Met deze regeling kunnen we 2,5 miljoen woningen isoleren met een effect van 2 megaton CO2 reductie. Om deze regeling te financieren moet de overheid 3,1 miljard euro beschikbaar stellen, over een periode van 8 jaar.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter