Ga terugHome      Nieuws      Nieuwe Warmtewet in consultatie
Nieuwsbericht

Nieuwe Warmtewet in consultatie

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een belangrijk wetsvoorstel over warmte gepubliceerd. Om de nieuwe wet te toetsen en te verbeteren heeft het ministerie een internetconsultatie gestart. Wij hebben een reactie ingestuurd. Waarover dit wetsvoorstel gaat, waarom het belangrijk is en wat Natuur & Milieu ervan vindt, lees je in dit artikel. Kort gezegd: we zijn blij, maar zeker niet zonder zorgen.
Een stapel warmtenet buizen

Met het Wetsvoorstel Collectieve warmtevoorziening (oftewel de nieuwe Warmtewet) wil het ministerie het draagvlak voor en het vertrouwen in collectieve warmte vergroten. Collectieve warmte is een systeem om huishoudens en anderen van warmte te voorzien via een warmtenet. Warmtenetten zijn een belangrijk alternatief om woningen te verwarmen zonder aardgas en zijn beter voor het klimaat dan de cv-ketel.

Om klimaatverandering te stoppen gebruiken we voor het verwarmen van onze huizen, scholen en kantoren in de toekomst alleen nog duurzaam opgewekte warmte. De overheid moet er daarom voor zorgen dat de warmte van warmtenetten echt duurzaam is. Dat wil de overheid regelen in deze wet collectieve warmte. In het wetsvoorstel staan regels om groei, maar ook de verduurzaming zeker te stellen. Ook bevat het voorstel regels over tarieven. Het wetsvoorstel vervangt straks de Warmtewet, die veel te beperkt is en bijvoorbeeld geen regels voor duurzaamheid bevat.

Natuur & Milieu is blij dat het nieuwe wetsvoorstel er is. De publicatie is namelijk een aantal keren uitgesteld. Ook over de inhoud van het voorstel zijn we best te spreken, al hebben we toch ook heel wat verbetersuggesties voor de uitwerking. We zijn blij dat er CO2-normen voor warmtenetten gaan gelden, het hergebruik van restwarmte van industrie aantrekkelijker wordt, het tarief van warmte anders geregeld wordt en warmtebedrijven verplicht worden om jaarlijks een etiket openbaar te maken over de CO2-uitstoot en de herkomst van warmte. Er gaat al een CO2-norm gelden voor 2022 en wij kennen enkele bedrijven die minstens 1 net hebben dat nu niet voldoet aan die norm. Die bedrijven moeten snel aan de slag en het klimaat minder belasten. Dat is winst.

Toch hebben we ook zorgen over de uitwerking. Zo vinden we de CO2-normen te ruim: ze zijn minder streng dan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hoe gaan we dan de doelen uit het Klimaatakkoord halen? Ook vinden we het bezwaarlijk dat industrie rendement mag maken op het verkopen van restwarmte. Hier betaalt de vervuiler niet maar verdient de vervuiler. Een andere zorg is dat nergens in de wet staat dat warmtenetten in 2050 klimaatneutraal en fossielvrij moeten zijn. Bovendien hebben we diverse punten ingebracht die de innovatie en het draagvlak verbeteren. We vinden de nieuwe Warmtewet nog niet goed genoeg en hebben verbeterpunten beschreven in onze reactie. We hopen dat de wet naar aanleiding van de consultatie nog wat beter wordt en onze zorgen tijdig worden weggenomen.

Wil je onze volledige reactie lezen? Dat kan hier.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter