Ga terugHome      Publicaties      Duurzame bronnen van warmtenetten
Artikel

Duurzame bronnen van warmtenetten

Portretfoto Wilma Berends
Wilma Berends

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 450.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Warmtenetten zijn een alternatief voor het gasnet en dus belangrijk in de transitie naar aardgasvrij wonen. Daarom wil Natuur & Milieu samen met de warmtebedrijven zorgen voor 1,2 miljoen aansluitingen in 2030. Maar warmtenetten zijn niet altijd direct duurzaam. Dat heeft te maken met de warmtebronnen die het warmtenet voeden. Ons doel: alle warmtenetten duurzaam in 2040. 

Ilustratie duurzame bronnen warmtenet

Zijn warmtenetten duurzamer dan het verwarmen met aardgas? 

Ja, een warmtenet is een duurzamere manier van verwarmen dan een individuele cv-ketel op aardgas. Dat komt omdat warmtenetten een efficiënte manier zijn om veel woningen in één keer te verwarmen. Hoe duurzaam een warmtenet verder is, hangt helemaal af van de warmtebron waarmee hij wordt gevoed. Vaak worden warmtenetten gevoed door verschillende warmtebronnen.

Welke warmtebronnen zijn er nu en in de toekomst? 

Op dit moment wordt ongeveer de helft van alle warmte in warmtenetten opgewekt met behulp van aardgas. Een ander groot deel van de warmte komt uit afvalverbrandingsinstallaties, de industrie of biomassa. In de toekomst worden de warmtebronnen steeds duurzamer, en neemt het aandeel aardgas in de opwek van warmte af. Uiterlijk in 2040 zijn alle warmtenetten aangesloten op fossielvrije warmtebronnen. Het is belangrijk om nu al warmtenetten aan te leggen en bestaande netten uit te breiden, zodat we vervolgens afscheid kunnen nemen van aardgas. Zo kunnen we overstappen op 100% duurzame bronnen.  

Wat zijn duurzame warmtebronnen? 

In het Warmtepact hebben we afgesproken dat uiterlijk in 2040 alle warmtenetten zijn aangesloten op duurzame warmtebronnen. Aardwarmte, aquathermie, zonnecollectoren, warmte van een bedrijf en warmtepompen op groene stroom zijn warmtebronnen die in te toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Sommige van deze warmtebronnen worden nu al ingezet. Ontdek de duurzame warmtebronnen! 

Grafische weergave van aquathermie.
Grafische weergave van aquathermie.

Aquathermie

Aquathermie maakt gebruik van warmte uit oppervlaktewater, rioolwater of drinkwater. De warmte wordt met een warmtepomp op de juist temperatuur gebracht. In de nieuwe stadswijk Hyde Park in Hoofddorp worden binnenkort 3800 woningen voor een deel verwarmd door warmte uit water. Lees meer over dit project.  

Grafische weergave van aardwarmte
Grafische weergave van aardwarmte

Geothermie

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij warmte uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Omdat er veel warmte uit zo’n aardwarmteput komt, kunnen er ook veel woningen in één keer mee worden verwarmd. In Leeuwarden en Den Haag zijn al concrete plannen  om het bestaande warmtenet uit te breiden met aardwarmte. Lees meer over dit project. 

Warmte uit de industrie

Warmte uit de industrie, ook wel restwarmte genoemd, is warmte de vrijkomt bij productieprocessen. In plaats van de warmte te verspillen, worden in Rotterdam 45.000 huishoudens verwarmd met de warmte uit een afval – en energiecentrale. Dat zorgt voor ongeveer 68 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van het verwarmen met aardgas. Klik hier voor voorbeeldprojecten. 

E-boiler

Een warmtenet kan ook worden gevoed door een elektrische boiler die stroom omzet in warmte. Dit is eigenlijk een grote waterkoker.  De boiler draait alleen als er veel duurzame energie uit wind en zon beschikbaar is. In Diemen, Amsterdam en Almere liggen plannen voor drie elektrische -boilers die één van de warmtebronnen worden van het warmtenet. Lees meer over dit project.

Warmte- en koudeopslagsysteem

Een Warmte Koude Opslag (WKO) is een andere manier om huizen te voorzien van duurzame warmte. Bij een WKO-systeem worden warme en koude waterbronnen aangelegd diep onder de grond. Op het moment dat een gebouw warmte nodig heeft, wordt het warme water naar boven gehaald en afgegeven aan een warmtepomp die het huis verwarmt. Het afgekoelde water gaat vervolgens de koude waterbron in. Daarmee kan het huis in de zomer worden gekoeld. Een WKO is vooral geschikt voor kantoorpanden die dicht op elkaar zitten, of als collectief systeem voor een blok of wijk. In Den Haag gaat een gebieds-WKO binnenkort ruim 3.439 woningen voorzien van duurzame warmte. Lees meer over dit project.

Meer over warmtenetten?

Bekijk voor meer informatie over warmtenetten de volgende pagina’s:

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter