Ga terugHome      Nieuws      Waarom kringlooplandbouw goed kan zijn voor boer en milieu
Nieuwsbericht

Waarom kringlooplandbouw goed kan zijn voor boer en milieu

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
“Ons eten is zó goedkoop dat het milieu te zwaar wordt belast en dat boeren er te weinig aan verdienen.” Dit zei Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij het presenteren van haar plan om ons voedselsysteem om te vormen tot ‘kringlooplandbouw’. Natuur & Milieu is erg enthousiast over dit concept. We geloven dat het milieuproblemen als gevolg van onder andere het mestoverschot kan oplossen en tegelijkertijd veel beter kan zijn voor boeren. Helaas zien we in het plan van de minister nog niet hoe de landbouw echt circulair gaat worden en milieu en natuur beschermd worden.
Trekker op het land

Het belangrijkste principe van kringlooplandbouw is dat er niet meer land en grondstoffen voor landbouw worden gebruikt, dan noodzakelijk is om ons voedsel te produceren. Dit zorgt ervoor dat het milieu gezond blijft en er ruimte blijft voor natuur. Dit houdt in dat we geen landbouwgrond meer inzetten om voer voor dieren te verbouwen. Het is namelijk efficiënter om die grond in te zetten om voedsel voor mensen te verbouwen. Dieren kunnen gewassen als gras of voedselresten die wij niet meer kunnen eten (zoals brood dat over datum is) omzetten in producten die wij wél kunnen eten, en zo bijdragen aan het sluiten van de kringloop.

Kringlooplandbouw vraagt om minder dieren

Dit principe mist in het plan van minister Schouten, terwijl de kringlooplandbouw juist de kans biedt om het milieu te beschermen én de boer een betere boterham te laten verdienen. Als je dit principe namelijk doortrekt, gaan we niet meer dieren in Nederland houden dan dat er reststromen beschikbaar zijn (anders moeten we veevoer gaan verbouwen). Er zijn niet genoeg reststromen om de huidige veestapel (86 miljoen kippen, 5,7 miljoen vleesvarkens en 1,7 miljoen melkkoeien[1]) van genoeg eten te voorzien. Er zullen in een kringlooplandbouw daarom een stuk minder kippen, varkens en koeien in Nederland zijn.

[1] Voedselvisie (2017)

Minder mest is beter voor de boeren

Maar is dit niet nadelig voor de boeren? Het klopt dat er dan een aantal veehouders zullen moeten stoppen, of over moeten stappen op plantaardige productie. Voor de boeren die overblijven kan de kringlooplandbouw juist zorgen dat ze makkelijker hun geld verdienen. Veehouders moeten nu ontzettend veel kosten maken om van hun mest af te komen, omdat er veel te veel mest in Nederland is. Als er minder dieren zijn, is er een stuk minder mest. Dat overschot aan mest is een van de grootste veroorzakers van de milieuproblemen in de landbouw, zoals verzuring, watervervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Als er minder mest wordt geproduceerd in Nederland zorgt dat voor financiële ruimte bij de individuele boer, terwijl tegelijkertijd natuur, milieu en klimaat worden beschermd.

Maak kringlooplandbouw echt duurzaam en rendabel

Dit is precies het verhaal dat Natuur & Milieu op 13 juni 2019 in de Tweede Kamer heeft gepresenteerd. [2] Wij hopen dat de minister de principes van kringlooplandbouw ter harte neemt en haar uiterste best doet om op die manier de landbouw duurzamer en rendabeler te maken. Circulaire landbouw heeft de toekomst, wij staan klaar om met boeren en politiek deze transitie vorm te geven.

[2] Wil je weten wat Natuur & Milieu gepresenteerd heeft in de Tweede Kamer? Je kunt dit terugluisteren via https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/realisatie-lnv-visie. Vanaf 2:32:00 spreekt onze collega Jelmer Vierstra.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter