Ga terugHome      Nieuws      In gesprek met onze programmaleider Duurzaam wonen: “We moeten gas geven op isolatie.”
Interview

In gesprek met onze programmaleider Duurzaam Wonen: “We moeten gas geven op isolatie.”

Tochtige huizen verbruiken onnodig veel energie en kosten de bewoners veel geld. Helaas krijgt woningisolatie nog onvoldoende aandacht. “Op een verjaardag praten we liever over hoeveel onze zonnepanelen opwekken, niet over hoeveel spouwmuurisolatie oplevert. Het onderwerp moet echt meer aandacht krijgen. De beste energie is bespaarde energie.”, aldus Wilma Berends, programmaleider Duurzaam wonen bij Natuur & Milieu. Zij zet zich al jaren in voor beter geïsoleerde woningen en heeft de druk op de politiek inmiddels verder opgevoerd. Dat leverde haar de bijnaam ‘isolatiekoningin’ op. We gingen met haar in gesprek over - hoe kan het ook anders - isolatie.
Wilma Berends voert een gesprek over woningisolatie met Tweede Kamerleden Joris Thijssen (PvdA) en Eva van Esch (PvdD)

Waarom is woningisolatie zo belangrijk?
“Woningisolatie is altijd al belangrijk geweest, maar het probleem wordt steeds urgenter. De overheid kan daar meer voor doen. Bij Natuur & Milieu besloten we vorig jaar ‘gas te geven op isolatie’. Daarmee bedoelen we dat we dat het tempo flink omhoog moet waarin woningen geïsoleerd worden. De verkiezingen in 2021 waren een uitgelezen moment om actie te ondernemen. Er zijn nog steeds 2,7 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Elk jaar dat dit voortduurt, verspillen we energie en geld.”

Berends: “Bij Natuur & Milieu voeren we al jarenlang campagne voor duurzaam wonen, waarbij we mensen aanmoedigen om hun huis te isoleren en te verduurzamen. Ook hebben we onder andere tijdens de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord hard gestreden voor beleidsmaatregelen voor energiebesparing en de isolatie van gebouwen. Dat lukte maar tot op zekere hoogte. De maatregelen zijn niet voldoende geweest. Daarom was het hard nodig om extra actie te ondernemen. ”

Wat doe jij in jouw dagelijks werk om te bereiken dat er meer woningen geïsoleerd worden?
“In mijn werk als programmaleider heb ik dagelijks contact met bedrijven en politici die bezig zijn met dit onderwerp. We wisselen standpunten, onderzoeken en berichten over nieuwe ontwikkelingen met elkaar uit. Ik zorg er met mijn collega’s ook voor dat de politici die iets met woningisolatie willen doen in politiek beleid voorzien zijn van feiten en oplossingen. Onze oplossing voor een isolatievoucher en onze aanbevelingen voor een Nationaal Isolatieprogramma zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Daarnaast werk ik samen met de collega’s van ons campagneteam om mensen aan te moedigen hun woning te isoleren. Dat deden we al jaren via ons online platform Slimwoner, maar sinds dit jaar doen we dat met acties op onze eigen website. De vraag naar woningisolatie is enorm gegroeid. Isolatiebedrijven vertellen me regelmatig hoe druk ze het hebben. Maar voor veel mensen is het financieel nog niet haalbaar. We zijn daarom de focus gaan verleggen naar beleid dat  mensen kan ondersteunen en activeren om daadwerkelijk hun huis te isoleren.”

Wilma Berends voert een gesprek over woningisolatie met Tweede Kamerleden Joris Thijssen (PvdA) en Eva van Esch (PvdD)

Berends: “Vorig jaar hebben we de samenwerking opgezocht met drie brancheorganisaties uit het bedrijfsleven (Koninklijke Bouwend Nederland, Energie-Nederland en NVDE) en de Consumentenbond, zodat onze boodschap kracht bij te zetten. Samen met hen hebben we onze visie en aanbevelingen voor een beter overheidsbeleid en een Nationaal Isolatieprogramma uitgewerkt. Dit hebben we besproken met Kamerleden en ambtenaren en hen aangemoedigd om daar iets mee te doen. Met een opvallende actie in politiek Den Haag hebben we het belang van goede woningisolatie nogmaals onderstreept en ter plekke weer politici overtuigd van de noodzaak van een Nationaal Isolatieprogramma. Dat heeft goed gewerkt! Betrokken Kamerleden van Christenunie, CDA en GroenLinks publiceerden later een manifest met voorstellen voor een Nationaal Isolatieprogramma dat kon rekenen op onze steun en die van andere maatschappelijke organisaties. Dit is uiteindelijk ook door veel partijen in de Tweede Kamer ondersteund en werd later de basis voor afspraken in het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet.”

Wat hoop je dit jaar te bereiken?
“Het Nationaal Isolatieprogramma moet nu een concreet plan worden. Tijdens het schrijven van het Regeerakkoord stond isolatie goed op het netvlies. Er is heel veel geld beschikbaar gesteld voor woningisolatie in de begroting van het nieuwe kabinet, maar liefst 3,3 miljard euro, dus dat is goed nieuws. Nu zijn we er scherp op dat het goed besteed wordt. Er is namelijk nog veel discussie over wat het Nationaal Isolatieprogramma precies moet gaan inhouden. Wordt het een verzameling subsidieregelingen? Of gaat het ministerie echt regie voeren en partijen in beweging brengen die woningen bezitten? Gaat ze planmatig de slecht geïsoleerde woningen aanpakken? De hoofdlijnen zijn er, maar dit jaar moet het een concreet programma worden. We houden de vinger aan de pols bij de politici die hieraan werken, zodat we met het programma daadwerkelijk het verschil gaan maken voor de bewoners van die 2,7 miljoen slecht geïsoleerde woningen.”

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter