Ga terugHome      Nieuws      Hoe staat het er nu voor met het Noordzeeakkoord?
Nieuwsbericht

Hoe staat het er nu voor met het Noordzeeakkoord?

portretfoto Annemijn Pasman
Annemijn Pasman
Het Noordzeeakkoord bestaat sinds 2021 en is bedoeld om alle belangen op de Noordzee af te stemmen. In het akkoord hebben we met de overheid en verschillende betrokkenen maatregelen afgesproken over hoe we de Noordzee beter kunnen beschermen, benutten en inrichten. Inmiddels bestaat het akkoord twee jaar: wat heeft het Noordzeeakkoord al aan resultaten opgeleverd? Je leest er meer over in dit artikel.
kennemerduinen in winter

Wat doet Natuur & Milieu binnen het Noordzee-akkoord?

Twee jaar geleden sloot Natuur & Milieu, samen andere natuurorganisaties, de Rijksoverheid, energiepartijen die actief zijn op de Noordzee, en vissers- en havenbedrijven het zogenaamde Noordzeeakkoord. Dat was niet voor niks, want op de Noordzee staan grote ontwikkelingen op stapel. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van windmolens, de geleidelijke afbouw van olie- en gaswinning en de verduurzaming van de visserij. Om al die ontwikkelingen in goede banen te leiden én tegelijkertijd de natuur te versterken, hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe we al deze veranderingen en functies op de Noordzee willen bereiken. In het Noordzeeoverleg voeren we nu samen met de andere ondertekenaars de afspraken uit. Ook bespreken we regelmatig alle grote ontwikkelingen op de Noordzee.

Resultaten uit het Noordzee-akkoord

Na twee jaar hebben we al belangrijke resultaten geboekt. Inmiddels is vijf procent van de hele Noordzee beschermd tegen sleepnetvisserij, vooral op plekken waar de meest waardevolle natuur is. Dat lijkt weinig, maar is een enorme vooruitgang. Bij de start van het akkoord was dit namelijk 0,3 procent. Ook worden windparken tegenwoordig zo ontworpen dat ze zoveel mogelijk de natuur op de Noordzee versterken, in navolging op onze project De Rijke Noordzee. Ook is een groot aantal onderzoeken gestart, zodat we nog beter begrijpen hoe de natuur in én boven de Noordzee werkt. Dit is een resultaat waar wij ons in het bijzonder voor hebben ingezet. Voor ons is het van groot belang dat we meer windenergie op zee gaan opwekken en tegelijkertijd de natuur in en om de Noordzee versterken. Deze twee ontwikkelingen kunnen namelijk hand in hand gaan, zoals we ook laten zien met De Rijke Noordzee. De extra onderzoeken en afspraken over natuurinclusieve windparken zijn dan ook een belangrijk resultaat.

We hebben een forse agenda om de komende jaren waar te maken, maar met de partners in het Noordzeeoverleg hebben we er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Veel aandacht zal wat ons betreft uitgaan naar natuurbescherming en -herstel op de Noordzee. Ondanks alle inspanningen blijft dat nog hard nodig!

Portretfoto Rob van Tilburg
Rob van Tilburg
Directeur Programma's bij Natuur & Milieu

Welke afspraken uit het akkoord worden de komende jaren uitgevoerd?

Er staat er nog een aantal ontwikkelingen op de rol voor de komende jaren. Die zijn gepland tot 2030, het jaar waarin het huidige akkoord afloopt. Het percentage beschermde gebieden waar niet op de bodem gevist mag worden, zal nog oplopen tot vijftien procent. Ook komen er speciale soortbeschermingprogramma’s. Dit zijn programma’s die maatregelen mogelijk maken om bedreigde soorten in de Noordzee beter te beschermen. Verder gaan we in Nederland fors meer windenergie op zee opwekken en dus nog meer windparken bouwen. Die gaan duurzame energie opwekken die we hard nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Ten slotte gaan vissersbedrijven innovaties toepassen waardoor we onnodige natuurschade door visserij verder voorkomen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter