Ga terugHome      Nieuws      Alle seinen op groen voor zero-emissiezones
Onderzoek

Alle seinen op groen voor zero-emissiezones

Alle seinen staan op groen voor de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek. Het aantal gemeentes dat per 1 januari 2025 deze zone invoert, is echter kleiner dan beoogd. Deze ontwikkelingen zetten het behalen van doelen voor klimaat- en luchtkwaliteit onder druk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu.
bestelbusje zero-emissiezone

Van de 33 gemeentes die een emissievrije zone gaan invoeren, doet slechts de helft dit per 1 januari 2025. Enkele gemeentes dreigen nu terug te deinzen, mede onder invloed van negatieve media-aandacht. Ook is onlangs besloten om oudere Euro-6 bakwagens tot 2028 toegang te geven.

Gezondheidsschade

‘In een tijd waarin steeds vaker wordt aangetoond hoe schadelijk een slechte luchtkwaliteit voor de gezondheid is, zijn de zero-emissiezones een belangrijke stap vooruit. Wie woont in een gebied met een slechte luchtkwaliteit loopt bijvoorbeeld meer kans op ernstige corona en overlijdt hier vaker aan, blijkt uit nieuw RIVM-onderzoek. Ook voor de miljoen Nederlanders die lijden aan een luchtwegaandoening is uit- of afstel van de emissievrije zones of versoepeling van toegangsregels slecht nieuws,’ stelt Nienke Onnen, programmaleider bij Natuur & Milieu.

In 2024 beslissen de betrokken gemeenteraden over de emissievrije zone. Dit is een cruciaal jaar. We roepen hen allen op om de zone zo snel mogelijk in te voeren.

Portretfoto Nienke Onnen
Nienke Onnen
Programmaleider Mobilteit

Versneld emissievrij

Bestel- en vrachtauto’s zorgen bovendien voor een derde van de CO2-uitstoot door mobiliteit in Nederland. In het klimaatakkoord van 2019 is daarom afgesproken om stadslogistiek versneld emissievrij te maken. Het belangrijkste doel van zero-emissiezones is dan ook de CO2-uitstoot van de stadslogistiek te verlagen door elektrisch rijden en het stimuleren van efficiënter transport.

Indianenverhalen

Onnen: ‘In ons rapport laten we zien dat de verhalen die aan de basis liggen van uitstel en versoepelingen veelal indianenverhalen zijn. Zo zijn de kosten over de hele levensduur van nieuwe elektrische bestelwagens nu al lager dan van hun dieselbroertjes. Veel ondernemers kunnen daarnaast gebruik maken van vrijstellingen of ontheffingen. Ook lopen we zelfs voor op het plaatsen van publieke laadpalen. Het zou fijn zijn als gemeentes naar deze feiten kijken bij besluitvorming over de zero-emissiezones. Partijen die betrokken zijn bij de invoering roepen we op om hun rol in de communicatie nog meer te pakken. Het is namelijk zonde als gemeentes hun zero-emissiezone uitstellen op basis van de verkeerde informatie. Alle seinen staan op groen, dus laten we nu doorzetten.’

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter