Ga terugHome      Nieuws      Opinie: zet juist nu in op groen herstel
Opinieartikel

Opinie: zet juist nu in op groen herstel

Portretfoto Rob van Tilburg
Rob van Tilburg
De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn. Een veelvoud van de verwoesting die COVID-19 teweeg bracht.
Een plantje omring met geldmuntjes en aarde, en twee handen

Om de coronaschade te verzachten, werkt het kabinet aan een nationaal economisch herstelpakket voor Prinsjesdag. Vele wetenschappers, experts en instituten benadrukten de afgelopen maanden dat er alleen sprake is van effectief crisisherstel als we fors investeren in duurzaamheid. Vijf grote Nederlandse milieuorganisaties roepen het kabinet op deze waarschuwing ter harte te nemen. Investeer in een groene economie en verspil niet langer belastinggeld aan verouderde, op fossiele energie gebaseerde sectoren.

Wereldwijd en ook in Nederland pleiten economen ervoor om de enorme bedragen die in herstelfondsen worden gestort, bij te laten dragen aan het bestrijden van klimaatverandering en het herstel van biodiversiteit. De Nederlandse Bank voorop, maar ook topeconomen van ABN AMRO en de Rabobank onderstrepen de economische noodzaak van deze koppeling. Nu belastinggeld van burgers besteden aan fossiele sectoren waarvan we afscheid moeten gaan nemen, is zonde. Dit geld kan beter in klimaatoplossingen en duurzame banen gestoken worden. De staatssteun aan KLM is een voorbeeld van hoe het juist niet zou moeten: miljarden euro’s voor een fossiel bedrijf zonder daar substantiële groene voorwaarden aan te verbinden.

Nederland kan haar economie op een verantwoorde en klimaatbestendige manier herstellen. Er zijn genoeg voorbeelden van investeringen te bedenken die de economie en het klimaat gelijktijdig ten goede komen. Isolatie van huizen blijft nu bijvoorbeeld sterk achter, terwijl er veel energiebesparing mee te behalen is. Investeer grootschalig in woningisolatie en maak het financieel mogelijk voor iedereen zodat niemand nog zal weigeren. Zowel de huishoudens als de getroffen bouwsector profiteren daar onmiddellijk van. En hoeveel geschikte daken liggen er niet braak voor zonnepanelen: investeer daarin, en help zo de installatiebranche weer op gang.

Nu we in de toekomst veel thuis zullen werken zijn de miljarden gereserveerd voor snelwegen niet meer in die mate nodig. We kunnen in plaats daarvan versneld investeren in goede fietspaden en stallingen. En laten we juist nu investeren in de omslag naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw waarbij boeren met minder dieren een goede boterham kunnen verdienen.
Het is voor de Nederlandse samenleving en economie hét moment om de bakens te verzetten. Prinsjesdag wordt sober dit jaar, daar is geen ontkomen aan. Maar kies dan wel voor een klimaateconomie, met investeringen die de aanpak van de klimaatcrisis versnellen en onze natuur de ruimte geven. Zo kiezen we voor de toekomst.

Rob van Tilburg, Natuur & Milieu
Faiza Oulahsen, Greenpeace
Freek Kallenberg, Milieudefensie
Werner Schouten, De Jonge Klimaatbeweging
Annie van de Pas, Natuur- en Milieufederaties

Dit artikel werd op 4 september gepubliceerd in het AD.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter