Ga terugHome      Nieuws      De volgende stap naar beter recyclebare verpakkingen
Interview

De volgende stap naar beter recyclebare verpakkingen

portretfoto Annemijn Pasman
Annemijn Pasman
Regelmatig publiceert Natuur & Milieu onderzoeken/rapporten om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Wat gebeurt er eigenlijk met al die publicaties en hoe bereiken we hiermee onze duurzame doelen? Dat leggen we uit aan de hand van het verpakkingenonderzoek dat wij november 2021 publiceerden.
producten in de supermarkt

Uit ons onderzoek naar verpakkingen bleek dat het grootste deel (65%) van de plastic verpakkingen in supermarkten niet of beperkt te recyclen is. Tegelijkertijd hebben we aangetoond dat producenten met enkele aanpassingen de verpakkingen fors kunnen verbeteren. Ook brachten we onder de aandacht dat in de supermarkten echt te weinig gebeurt met hergebruik en verpakkingsvrije producten.

Bij Natuur & Milieu willen we natuurlijk dat er iets gebeurt met deze bevindingen. Om onze doelen te bereiken, volgen we daarom een aanpak waarbij we zowel mensen, als politici en bedrijven aanspreken. Projectleider Rik van der Ploeg vertelt er meer over: “We hebben veel mensen met onze boodschap bereikt dankzij de vele media-aandacht voor onze onderzoeksresultaten. Er verschenen berichten op de grote landelijke nieuwssites en bij (landelijk) nieuws op de radio en tv. Op die manier brachten we het onderwerp bij een breed publiek onder de aandacht. We hebben ook reacties gekregen van de supermarkten die we onderzochten. Sommigen waren verrast over de resultaten. We hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van enkele supermarkten. Daarbij voorzagen we hen van advies om de verpakkingen beter recyclebaar te maken, en meer te focussen op verpakkingsvrije producten.”

artikel van nu.nl over verpakkingenonderzoek

Beleidsbeïnvloeding
We hebben ook de politiek weten te bereiken door het rapport te publiceren vlak voor een debat in de Tweede Kamer over circulaire economie (18 november 2021). Hierbij stond ook recycling op de agenda. Alle politieke partijen refereerden in dit debat aan ons onderzoek. Van der Ploeg: ”Bij dit debat eindigde ons werk niet. Uiteindelijk willen we dat de landelijke politiek echt voor verandering zorgt. Daarom gingen wij met politici in gesprek over de benodigde verandering: hoogwaardige recycling van verpakkingen. Hoogwaardige recycling betekent dat je van verpakkingen weer opnieuw een verpakking kan maken, in plaats van bijvoorbeeld een bermpaaltje, dat je ook van ander materiaal kunt maken.”

“Ons doel was dat een politieke partij een motie zou indienen. Maar de motie moet wel haalbaar zijn. De indiener moet kunnen rekenen op voldoende steun van andere politieke partijen. Anders stemt er nooit een meerderheid vóór de motie. Uiteindelijk is er een motie ingediend door CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 op 8 februari, en deze is aangenomen. Daarmee is afgesproken dat het kabinet laat onderzoeken hoe zij hoogwaardige recycling kan stimuleren of afdwingen.”

Dit is nog maar een eerste stap. Willen we naar een echt circulaire economie toe, dan moeten we toewerken naar meer verpakkingsvrije producten. Supermarkten moeten daar nog grote stappen in zetten. Daar blijven wij dan ook aandacht voor vragen.

Trossen tomaten in plastic verpakkingen
Rik van der Ploeg
Projectleider Voedsel

Vervolgonderzoek
Nu moet de afspraak uit de motie uitgevoerd worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarvoor verantwoordelijk. Bij Natuur & Milieu worden we ook om advies gevraagd over hoe het ministerie dit onderzoek het beste kan in vullen. Op deze manier helpen we de volgende stap te zetten richting hoogwaardige recycling. We zien dit daarom als een mooi resultaat. Of er nog een vervolgonderzoek komt op ons verpakkingenonderzoek is nog niet zeker, maar de kans is groot dat we op termijn nieuw onderzoek uitvoeren om te kijken of er al verbeteringen plaatsvinden.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter