Ga terugHome      Nieuws      Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 gepresenteerd
Nieuwsbericht

Uitvoerings-programma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 gepresenteerd

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Minister Schouten van het ministerie van LNV nam op 28 september het nieuwe Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 in ontvangst. Dit programma moet ervoor zorgen dat in 2030 de landbouw verbonden met de natuur is en er nagenoeg geen bestrijdingsmiddelen meer in het milieu komen. Natuur & Milieu droeg actief bij aan het opstellen van dit programma, om ervoor te zorgen dat er écht wat verandert in de landbouw. "We zijn blij met de visie in dit nieuwe uitvoeringsprogramma. Het moet voor telers financieel aantrekkelijk worden om milieuvriendelijker te werken. In de uitvoering zal blijken of de beloftes worden waargemaakt. Dat zullen we kritisch volgen", aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu bij de presentatie.
Vijftien personen staan in een binnenruimte op enige afstand van elkaar

Natuur & Milieu gelooft dat als de milieuschade van bestrijdingsmiddelen betaald moet worden, het financieel aantrekkelijker wordt voor telers en de hele keten om minder schadelijke middelen te gebruiken en robuustere rassen te gaan telen. Zo worden ook telers die nu al vrijwel emissieloos werken, beloond voor hun inspanningen. Dit versnelt de overgang naar duurzame gewasbescherming. “We zijn blij om te zien dat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van het brede uitvoeringsprogramma”, aldus van Tilburg.

Vijftien personen staan in een binnenruimte op enige afstand van elkaar

Het uitvoerprogramma wordt overhandigd aan minister Schouten door de werkgroep. Met op de tweede rij van links, in het midden: onze directeur Programma’s Rob van Tilburg.

Milieu-indicator
De ontwikkeling en uitrol van een milieu-indicator voor bestrijdingsmiddelen ziet Natuur & Milieu als een onmisbare stap in het uitvoeringsprogramma. Met deze indicator kunnen telers en de hele landbouwsector duidelijk in beeld krijgen welke milieu-impact zij hebben en aan welke knoppen zij kunnen draaien om dit zelf te verminderen. Ook voor de overheid is dat belangrijke informatie.

In het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming (door 14 partijen samen opgesteld) staan weerbare rassen, natuurinclusiviteit en vrijwel nul uitstoot van bestrijdingsmiddelen van de landbouw in 2030 centraal. Natuur & Milieu streeft naar een landbouw die de biodiversiteit niet schaadt en laat floreren, en waarbij plagen en ziektes zo veel mogelijk worden voorkomen. “Door bijvoorbeeld het gebruik van weerbare en gevarieerde gewassen hoeven er maar weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden. Als er toch milieuschadelijke middelen ingezet moeten worden, moet dit alleen in noodsituaties worden gedaan. Deze aanpak helpt de biodiversiteit in water en bodem en geeft betere bescherming aan insecten, want juist daar wordt er nu erg geleden onder chemische bestrijdingsmiddelen en intensieve landbouw.’

Transparantie en onderzoek bestrijdingsmiddelen
Natuur & Milieu vindt het cruciaal om tussentijds de voortgang te gaan monitoren, om te voorkomen dat er aan het eind van de rit nog steeds te weinig veranderd is. Eén van de onderwerpen die daarbij hoog op de agenda staat, is de verbeterde toelating van bestrijdingsmiddelen met een laag risico. Daarmee komen er alternatieven beschikbaar die de schadelijke middelen onnodig maken. Daarnaast is het belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek komt naar de milieulast van middelen en dat telers gemakkelijk onafhankelijk advies kunnen inwinnen. Transparantie in bestrijdingsmiddelengebruik door digitale registratie en informatiedeling in de keten zijn van belang om de transitie te bevorderen. Om deze resultaten te gaan behalen zal Natuur & Milieu de voortgang kritisch blijven bewaken.


Meer weten over bestrijdingsmiddelen? Lees hier meer

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter