Ga terugHome      Nieuws      In gesprek met stikstofbemiddelaar Remkes
Nieuwsbericht

In gesprek met stikstofbemiddelaar Remkes

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
De komende weken voert Remkes gesprekken met verschillende organisaties over de stikstofcrisis. Ook Natuur & Milieu is uitgenodigd. Dit is onze inzet.

Vijf koeien in de wei met beginnende zonsondergang

De komende weken schuiven verschillende organisaties aan bij het gesprek met kabinetsleden en stikstofbemiddelaar Remkes. Ook Natuur & Milieu is uitgenodigd en levert met een aantal andere groene organisaties haar inbreng. ‘De natuur kan niet langer wachten, Nederland moet nu écht aan de slag met het verminderen van stikstofuitstoot. Om de overgang van intensieve landbouw naar duurzame landbouw te laten slagen, is een concreet toekomstperspectief nodig voor boeren. Daar werken wij aan mee’, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s Natuur & Milieu.

Stikstofdoelen
Alleen door de uitstoot van stikstof te halveren naar 2030, kan de natuur in Nederland daadwerkelijk herstellen. Halvering is nodig om aan de Europese natuurbeschermingsregels te voldoen. Dat heeft het kabinet bepaald op basis van uitvoerig ecologisch en juridisch onderzoek en is zo ook vastgelegd in het coalitieakkoord.  Dat vindt Natuur & Milieu dan ook heel belangrijk. Pas als de natuurkwaliteit is verbeterd, is er weer ruimte voor nieuwe projecten met stikstofuitstoot zoals woningbouw.

Snelheid en perspectief
Boeren moeten reëel perspectief krijgen. De stoppersregeling voor boeren moet daarvoor aantrekkelijker worden gemaakt. Daarnaast moet groen boeren lonend worden voor alle boeren die doorgaan.  Aan milieuvervuiling moet een prijs komen te hangen. De opbrengst zou ten gunste moeten komen van de omschakelende boer, zodat een boer die natuurinclusief werkt met minder stikstof, daar de voordelen van plukt. Verder kan het kabinet een doorstartsubsidie voor boeren mogelijk maken, zodat zij ook na aanpassing kunnen bouwen aan een nieuw verdienmodel. Zo’n subsidie helpt tijdens de overgangsperiode, voor opleiding en omschakeling naar andere maatschappelijke functies, zoals natuurbouw, recreatie of houtbouw, de boer aan een inkomen. Het zou veel helpen als het kabinet concreet in beeld brengt welke mogelijkheden er zijn voor de verschillende typen boerenbedrijven.

Bijdrage andere sectoren
De landbouwsector heeft in totaal het grootste aandeel in de stikstofuitstoot, maar ook andere sectoren zijn verantwoordelijk. Daarom pleit Natuur & Milieu ervoor dat er ook voor de industrie, luchtvaart en mobiliteit zo snel mogelijk bindende doelen komen. Gezamenlijk moeten alle sectoren een evenredige bijdrage leveren.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter