Ga terugHome      Nieuws      Klimaat en biodiversiteit prioriteit in nieuw regeerakkoord
Nieuwsbericht

Klimaat en biodiversiteit prioriteit in nieuw regeerakkoord

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Het langverwachte regeerakkoord is bekend. Natuur & Milieu is blij dat het nieuwe kabinet klimaat benoemt tot één van de grootste prioriteiten van deze tijd. Ook het herstel van de natuur en biodiversiteit krijgt eindelijk forse aandacht. In het regeerakkoord is in totaal 60 miljard euro voor klimaat en stikstof gereserveerd. Betalen naar Gebruik, oftewel rekeningrijden, wordt in 2030 ingevoerd, maar de grote vraag is of schone auto’s nu wel minder gaan betalen. Helaas zet het nieuwe kabinet de deur open voor groei van de luchtvaart. Dit past wat ons betreft niet in de mooie ambities die ze voor andere sectoren presenteren. 
Het binnenhof en de hofvijver

Klimaatdoelen

De vier politieke partijen die het regeerakkoord schreven, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, willen de Nederlandse klimaatdoelen verhogen naar minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030, in lijn met de ambitie van Europa. Daarnaast willen ze beleid maken gericht op 60 procent. Wij zien dit als een mooie stap vooruit. Echter, om meer dan 1,5 graad opwarming van de aarde te voorkomen, is 65 procent CO2-reductie nodig. Hierbij kan Nederland een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld Duitsland.

Vervuiler betaalt

Klimaatbeleid raakt iedereen. Om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben wij ervoor gepleit dat de ‘vervuiler betaalt’ het uitgangspunt is voor het nieuwe kabinet. Goed nieuws dat de CO2-heffing voor de industrie wordt verstevigd. Daarnaast wordt de eerste stap naar rekeningrijden gezet, zodat je betaalt voor het gebruik van de auto en niet voor het bezit. Daar zijn we na jarenlange lobby erg blij mee. Idealiter worden schone auto’s beloond, maar het is nog onduidelijk of er een koppeling wordt gemaakt met de CO2-uitstoot van auto’s. Natuur & Milieu presenteerde eerder dit jaar samen met ANWB en de autobranche een plan ter vernieuwing van de autobelasting en invoering van een eerlijker systeem. Voor ons is het belangrijk dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk start met het opstellen en invoeren van een Kaderwet. Bovendien willen wij dat het kabinet een variant invoert die goed is voor het klimaat.

Natuurherstel en perspectief voor boeren

Het nieuwe kabinet trekt 25 miljard euro uit om de stikstofimpasse te doorbreken en de stikstofuitstoot echt te verminderen. Bij Natuur & Milieu zijn we daar optimistisch over. Alleen door de uitstoot van stikstof flink te verlagen, kunnen we de kwetsbare natuur in Nederland behouden en herstellen. Minder stikstof betekent ook een forse verbetering van de waterkwaliteit, luchtkwaliteit en volksgezondheid. Het kabinet legt de nadruk op een gebiedsgerichte aanpak, samen met boeren en bouwers, waar wij het eerder ook toe opriepen. Ze gaan de boeren helpen met het omschakelen, zowel met advies, als met financiële vergoedingen. Het gaat wel spannend worden hoe de invulling eruitziet, want veel details ontbreken nog.

Verduurzaming industrie

Onze industrie is verantwoordelijk voor bijna dertig procent van de totale CO2-uitstoot van ons land. Wij zijn daarom blij dat het nieuwe kabinet de industrie extra wil verduurzamen. Dit gebeurt door een stevigere CO2-heffing en met meer geld voor waterstof. Het kabinet ziet de noodzaak om nog meer in te zetten op CO2-opslag. Wij vinden dat de inzet van CO2-opslag niet ten koste mag gaan van technieken die voor de transitie nodig zijn. Het nieuwe kabinet ziet dit gelukkig ook zo en wij zullen ze daaraan blijven houden.

Luchtvaart

Het is echter onverdedigbaar dat de luchtvaart, de meest vervuilende manier van transport, opnieuw de verduurzamingsdans ontspringt. Het nieuwe kabinet gaat de luchtvaart vooral verduurzamen met het gebruik van biobrandstoffen, maar dit levert veel te weinig klimaatwinst op. Wat Natuur & Milieu betreft moet de sector een juridisch hard CO2-reductiedoel opgelegd krijgen. Weliswaar kondigt het kabinet een CO2-plafond aan per luchthaven, maar de hoogte ervan blijft in het ongewisse. Alleen met een plafond in lijn met de klimaatdoelstellingen kan deze sector eindelijk haar bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Lelystad Airport moet daarnaast definitief van de baan. Hier heeft het nieuwe kabinet nog geen besluit over genomen. Een lichtpunt is dat de vliegbelasting wordt verhoogd: een stap dichterbij een eerlijke prijs op vliegen.

Sneller, slimmer en socialer isoleren

Het nieuwe kabinet gaat burgers helpen met het verduurzamen van hun huizen. Dat wil ze sneller, slimmer en socialer doen. Duurzaam wonen begint met het isoleren van de woning. Want dan lekt er geen energie weg uit de woningen en stoot de bewoner minder CO2 uit. Er zijn ongeveer 2,7 miljoen slecht geïsoleerde woningen in Nederland. Voor het klimaat, maar ook voor de bewoners, is het belangrijk om deze 2,7 miljoen woningen zo snel mogelijk te isoleren. In het regeerakkoord is hier veel aandacht voor. Zo komt er een langjarig Nationaal Isolatieprogramma. Hier wordt 3,3 miljard euro voor uitgetrokken. Het nieuwe kabinet durft echt gas te geven op isolatie: ze gaan aan de slag met normering en positieve prikkels voor huurwoningen met slechte isolatie. Hiervoor maakte Natuur & Milieu zich de afgelopen periode hard. Het is een mooie stap dat het kabinet mensen met een kleine portemonnee hiermee tegemoetkomt.

Kortom: het is goed dat het kabinet klimaat en biodiversiteit serieus oppakt. Er ontbreken nog veel details, dus de uitwerking wordt spannend. Wij blijven ons inzetten om het herstel en behoud van biodiversiteit én het tegengaan van klimaatverandering op de politieke agenda te houden, zodat er effectief beleid wordt gevoerd.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter