Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu ondersteunt burgerinitiatief ‘Afscheid van fossiel’
Nieuwsbericht

Natuur & Milieu ondersteunt burgerinitiatief 'Afscheid van fossiel'

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Met meer dan 20 maatschappelijke organisaties ondersteunt Natuur & Milieu het burgerinitiatief 'Afscheid van fossiel', gestart door Triodos Bank. Met dit initiatief willen we dat de Tweede Kamer zich actief gaat inzetten voor een verdrag dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt. Bij het behalen van 40.000 handtekeningen wordt het voorstel behandeld in de Tweede Kamer.
Windmolens en fabriek aan waterkant

Het burgerinitiatief werd gisteravond gelanceerd tijdens een debat in Pakhuis de Zwijger, waar met allerlei betrokkenen werd gesproken over onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De organisaties benadrukken dat er na meer dan 22 jaar internationale klimaatonderhandelingen nog steeds geen bindende afspraken zijn gemaakt over de afbouw van fossiele brandstoffen. Het gebrek aan juridisch bindende afspraken tussen landen vertraagt de omslag naar schone energie.

Volgens Natuur & Milieu is dit burgerinitiatief essentieel. ‘Door een handtekening te zetten, kunnen burgers een krachtig signaal aan de politiek geven dat het blijven gebruiken van olie, gas en kolen  onverantwoord is en dat een afbouwpad voor fossiele brandstoffen noodzakelijk is’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Teken ook het initiatief

Door een handtekening te zetten, kunnen burgers een krachtig signaal aan de politiek geven dat het blijven gebruiken van olie, gas en kolen onverantwoord is en dat een afbouwpad voor fossiele brandstoffen noodzakelijk is.

Portretfoto Marjolein Demmers
Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu

Industrie van morgen

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor zo’n 30% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen is er een grote verandering in het Nederlandse industriële landschap nodig, zodat ook de industrie minder energie verbruikt en minder vervuilt. Een duurzame industrie in Nederland, zonder gebruik van fossiele grond- en brandstoffen, is mogelijk. Dat blijkt uit eerder onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu. De focus verschuift van fossiele energie-intensieve industrie naar een nieuwe industrie, die doet waar we in Nederland goed in zijn en die schoon kan produceren. De overgang naar deze schone ‘industrie van morgen’ vraagt om een slimme aanpak, waarvoor Natuur & Milieu aanbevelingen doet.

Succesvol voorbeeld

Een internationale samenwerking als dit kan heel succesvol zijn. Zoals het Montreal Protocol uit 1987, dat leidde tot het bijna volledig stoppen met stoffen die de ozonlaag afbreken, met herstel van de ozonlaag als resultaat. Door zich in te zetten voor een vergelijkbaar verdrag voor fossiele brandstoffen, zou de Nederlandse regering zich scharen achter het Fossil Fuel Non-proliferation Treaty-initiatief (FFNPT), dat steeds meer landen steunen.

Wie doen er mee aan het burgerintiatief?

Naast initiatiefnemer Triodos Bank zijn dat ActionAid, ASN Bank, BankTrack, Both Ends, Cordaid, Creatives for Climate, De Eerlijke Geldwijzer, Fair Finance International, FNV, Fossielvrij NL, Groen Pensioen, Hivos, Milieudefensie, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Simavi, Social Enterprise NL, Social Tipping Point Coalitie, Stop Ecocide Nederland en Reclame Fossielvrij.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter