Ga terugHome      Nieuws      Werknemers grote bedrijven verwachten aanzienlijk minder zakelijke vliegreizen na coronacrisis
Nieuwsbericht

Werknemers grote bedrijven verwachten aanzienlijk minder zakelijke vliegreizen na coronacrisis

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Twee derde van medewerkers van grote bedrijven verwacht dat er ook na de coronacrisis minder zakelijk gevlogen gaat worden door hun bedrijf*. Van de medewerkers die verwachten minder te vliegen, verwacht ruim de helft (55,5%) dat dit 10-30% minder zal zijn. Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Kien in opdracht van Natuur & Milieu. Volgens de milieuorganisatie zou het kabinet in de nieuwe luchtvaartnota, die blijft aansturen op groei van het aantal vluchten, beter rekening moeten houden met deze nieuwe realiteit.
Online vergadering op een laptop

De belangrijkste reden is volgens de ondervraagden de tijdens de coronacrisis opgedane ervaring met online op afstand werken, als tweede reden wordt kostenbesparing genoemd en als derde het milieu. 34% van de passagiers op Schiphol heeft een zakelijke reden om te vliegen**.

Verwachtingen

Op de vraag ‘Verwacht u dat er in vergelijking met de periode voor de coronacrisis door uw bedrijf meer, even veel of minder zakelijk gevlogen gaat worden als coronacrisis voorbij is?’ antwoordde 47% iets minder en 19% veel minder. Totaal verwacht dus 66% dat er minder gevlogen gaat worden. Ruim een kwart van de medewerkers verwacht dat er niets verandert en dat het aantal vluchten vanuit hun organisatie gelijk zal zijn aan de periode hiervoor. Minder dan 1 op de 10 medewerkers verwacht dat er meer zal worden gevlogen. Het gaat dan vooral om het inhalen van activiteiten en werkzaamheden die tijdens de coronacrisis stil hebben gelegen.

Waarom minder vliegen

De belangrijkste reden waarom er minder gevlogen zal worden is vooral de ervaring die tijdens de coronacrisis is opgedaan met op afstand werken. Ook de investeringen in het op afstand werken spelen bij veel bedrijven een rol. Voor bijna 40% is ook duurzaamheid een argument om minder te vliegen. Werknemers verwachten vooral minder te vliegen voor vergaderingen in kleine groepen en één op één contacten en voor het bezoeken van congressen.

Concrete maatregelen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat in bijna de helft van de bedrijven zakelijk vliegen wordt ontmoedigd. Manieren waarop het zakelijk vliegen volgens de ondervraagden vooral wordt ingeperkt zijn het alleen goedkeuren van strikt noodzakelijke vliegreizen en het goedkeuring moeten vragen aan de leidinggevende.  Eén op de vier noemt ook de maatregel dat er alleen gevlogen mag worden als de reis langer is dan een bepaald aantal kilometers. Bij ruim 10% van de bedrijven is het ontmoedigen van zakelijk vliegen ook al vastgelegd in beleid, voor de meeste bedrijven geldt dit echter niet. Bij ruim een kwart van de bedrijven bestaan plannen om dit te doen.

[*] Ondervraagden zijn 329 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder, die werkzaam zijn in een bedrijf met meer dan 100 medewerkers. Het gaat om werknemers die voor hun werk in de afgelopen 3 jaar minstens 1 keer zakelijk hebben gevlogen dan wel een zakelijke reis hebben geboekt.
[**] KiM 2018

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter