Ga terugHome      Nieuws      Wetenschappers sturen kabinet brandbrief over omstreden onkruidverdelger glyfosaat
Nieuwsbericht

Wetenschappers sturen kabinet brandbrief over omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
159 wetenschappers hebben het demissionaire kabinet vandaag een brandbrief gestuurd over glyfosaat. In deze brief uiten zij hun ongenoegen over de mogelijk nieuwe toelating van het middel in Europa. 'Deze brief van deze grote groep diepbezorgde wetenschappers kan het kabinet niet naast zich neer leggen', aldus Natuur & Milieu.
Het binnenhof in Den Haag met de vijver ervoor, tegen een bewolkte lucht

Eind deze week stemmen de lidstaten in Brussel over de afgifte van een nieuwe vergunning voor het omstreden middel. De academici zijn werkzaam in uiteenlopende vakgebieden: van neurologie, ecologie tot neuropsychologie en ecotoxicologie. Natuur & Milieu spreekt van een brandbrief die het kabinet niet naast zich neer kan leggen.

Dringend pleidooi
De wetenschappers openen de brief met een oproep: ‘Met deze brief doen wij, een groep van 159 wetenschappers gelieerd aan universiteiten en onderzoeksinstituten vanuit verschillende disciplines, een dringende oproep aan het kabinet, […], neem de gezondheid van mensen en de bescherming van de natuur serieus. Weeg bij uw besluit recente en onafhankelijke wetenschappelijke inzichten zwaar mee, die in het glyfosaat dossier dat thans voorligt bij de Europese lidstaten niet voldoende zijn meegenomen.’  De wetenschappers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en onderzoekinstellingen, waaronder het Radboudumc, Wageningen Universiteit en Universiteit van Amsterdam.

Kritiek op risicobeoordeling
Belangrijk kritiekpunt van de opstellers is dat in de risicobeoordeling van het middel vooral studies zijn meegenomen die door de industrie zelf zijn gedaan en betaald. Belangrijke, onafhankelijke, wetenschappelijke studies worden nauwelijks meegenomen in de risicobeoordeling, zo schrijven de wetenschappers. Een voorbeeld daarvan is recent onderzoek dat laat zien dat glyfosaat tot  hersenschade leidt bij muizen en dus mogelijk ook gevaarlijk is voor mensen.

Risico’s onderschat
Europa werkt voor de beoordeling van de veiligheid van het middel met een toetsingskader voor bestrijdingsmiddelen dat sterk verouderd is, zo stellen de wetenschappers. Hierdoor worden de risico’s van glyfosaat ernstig onderschat. Ook de blootstelling aan glyfosaat wordt ernstig onderschat. Glyfosaat verplaatst zich naast water en voeding, ook via de lucht en veel meer mensen en dieren komen hierdoor in aanraking met het middel, dan eerder gedacht werd. Bij de risicobeoordeling van het middel wordt echter niet naar blootstelling via de lucht gekeken.

Natuur & Milieu: geef gehoor aan de wetenschap
Natuur & Milieu roept het kabinet op om de zorgen van de wetenschappers heel serieus te nemen. Eerder besloot minister Adema tot het onthouden van zijn stem. Aankomende donderdag vindt een tweede stemronde plaats in Brussel. ‘Nu naast de Tweede Kamer, alle zorgen vanuit maatschappelijke organisaties en hun achterbannen, ook de academische wereld zo expliciet in het verweer komt tegen de toelating van de glyfosaat, kan het kabinet niet langer wegkijken. Samenleving en wetenschap eisen een betere bescherming van hun leefomgeving tegen ziekmakende bestrijdingsmiddelen. Nederland moet donderdag een tegenstem uitbrengen’, aldus Natuur & Milieu.

Volledige brief

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter