Ga terugHome      Nieuws      Verdubbeling in capaciteit windenergie op zee in 2030
Nieuwsartikel

Verdubbeling in capaciteit windenergie op zee in 2030

Portretfoto Freek Uittenbogaart
Freek Uittenbogaart
Het kabinet vergroot de ambitie voor windenergie op zee naar een capaciteit van circa 21 gigawatt (GW) rond 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerdere ambitie van 11 gigawatt. Na 2030 zal deze toename in windmolens op zee voorzien in 45-55% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Natuur & Milieu is blij met de uitbreiding van windmolens op zee. Daarnaast blijven we scherp op de uitdagingen die hierbij ontstaan voor natuur in de Noordzee.
windmolen op zee in opbouw

Toename in wind op zee

Het kabinet heeft flinke aanpassingen gemaakt aan de plannen voor windenergie op zee. De verdubbeling in wind op zee vloeit voort uit de nieuwe Europese doelstellingen voor C02-reductie. Namelijk om 55% C02-reductie te realiseren in 2030. Daarnaast is het gezien de huidige geopolitieke instabiliteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne nóg belangrijker dat de nieuwe windparken er komen.

Nieuwe wateren voor windparken

De verdubbeling van windenergie op zee komt tot stand door het uitbreiden van al bestaande windparken met 2,7 GW. Ook worden er nieuwe windparken gebouwd die samen tot wel 14 GW aan vermogen hebben. Het kabinet heeft drie nieuwe windenergiegebieden aangewezen; Nederwiek, Lagelander en Doordewind. Nu de gebieden zijn aangewezen schrijft de Rijksoverheid eerst een tender uit, ook wel aanbestedingen genoemd. Daarna kunnen bedrijven reageren op de tenders. Vervolgens selecteert de Rijksoverheid op basis van prijs en kwaliteit de beste partij. We schreven eerder al over de verschillende stappen die genomen worden bij de aanbouw van een windpark.

grafische kaart van nieuwe windenergiegebieden op zee
Windenergiegebieden op de Noordzee. Bron: EZK

Noordzee-natuur

De opgave is gigantisch en moet daarnaast onder grote tijdsdruk worden gerealiseerd. Tegelijk is de Noordzee een waardevol en kwetsbaar ecosysteem waar we met elkaar zorg voor moeten dragen. Het is daarom van groot belang dat de ontwikkeling van nieuwe windparken ook binnen de ecologische draagkracht valt van de Noordzee.

Natuur & Milieu draagt bij aan het herstel van de Noordzee-natuur met ons droomfondsproject De Rijke Noordzee. Daarnaast zijn we betrokken bij het Noordzeeakkoord Monitoring Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming. Met de verschillende betrokken partijen, van defensie tot visserij, bespreken we de toekomst van onze Noordzee. Zo dragen we bij aan een natuurinclusieve ontwikkeling van de Noordzee.

Windenergie en de toekomst

De elektriciteitsvraag van Nederland zal de aankomende jaren flink stijgen. We stappen geleidelijk over op elektrisch rijden, verwarmen onze huizen met warmtepompen en ook de industrie maakt stappen om haar processen te elektrificeren. Om op een duurzame wijze in de toenemende elektriciteitsvraag te voorzien, moeten we inzetten op het vergroenen van onze elektriciteitsbronnen. Deze bronnen zijn nu nog grotendeels fossiel en daarom erg vervuilend. De nieuwe plannen van het kabinet dragen bij aan deze vergroening maar er is werk aan de winkel. De verwachting is dat we in 2050 tussen de 38 en 72 GW windenergie op zee nodig zullen hebben om al onze elektriciteit groen te kunnen produceren.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter