Ga terugHome      Nieuws      Maak schoon en voldoende water topprioriteit
Nieuwsbericht

Natuur & Milieu roept met vele organisaties minister op: maak schoon en voldoende water topprioriteit

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Natuur & Milieu roept vandaag samen met Natuurmonumenten, ANWB, Bouwend Nederland, AARDige Buren, Aedes, Biohuis, Caring Farmers, NEPROM, Vereniging Eigen Huis en Vewin met hun achterban van ruim 6,5 miljoen Nederlanders en 5000 bedrijven en woningcorporaties de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat Barry Madlener op om schoon, voldoende en betaalbaar water voor mens en natuur te waarborgen in het nieuwe regeringsprogramma. Dit initiatief komt voort uit de dringende noodzaak om waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren in het licht van groeiend watergebruik, toenemende vervuiling en klimaatverandering.
libelle landt op plantje op water

Schoon en voldoende water is van vitaal belang voor een gezonde leefomgeving voor mensen, natuur, recreatie, de landbouw en de bouw. Voor welzijn én welvaart. Recente bevindingen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) geven aan dat met het huidige kabinetsbeleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 niet haalbaar zijn. Zonder aangescherpte maatregelen zullen deze doelen zelfs na 2027 buiten bereik blijven. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wees onlangs in een signaalrapportage op de noodzaak van betere bescherming van de waterkwaliteit.

“Het is alarmerend dat we met burgerwetenschappers jaar op jaar vaststellen dat slechts 1 op de 5 kleine wateren in orde is. Het is tijd voor actie om te zorgen dat onze vennen, sloten en plassen weer een gezonde plek met schoon water, planten en dieren worden. En dat is echt mogelijk met concrete stappen, als deze minister lef toont en schoon water voorrang geeft.”

Portretfoto Marjolein Demmers
Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu

Alarmerend

Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu: “Het is alarmerend dat we met burgerwetenschappers jaar op jaar vaststellen dat slechts 1 op de 5 kleine wateren in orde is. Het is tijd voor actie om te zorgen dat onze vennen, sloten en plassen weer een gezonde plek met schoon water, planten en dieren worden. En dat is echt mogelijk met concrete stappen, als deze minister lef toont en schoon water voorrang geeft.” Martijn Verwoerd, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland vult aan: “Waterkwaliteit kan net als het PFAS- en stikstofdossier grote impact hebben op onze maatschappij. Als nu de juiste beslissingen genomen worden om de waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren, kunnen veel problemen voorkomen worden. Wij roepen de minister op om een stevige koers uit te zetten en de nodige beslissingen te nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Slechte staat wateren vraagt om actie

De organisaties roepen met het manifest de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat op om schoon, voldoende en betaalbaar water tot topprioriteit te maken in het regeringsprogramma dat deze zomer wordt uitgewerkt. De ondertekenaars benadrukken dat de . Het kan ook juridische en economische problemen veroorzaken, zoals vergunningenstops en beperkingen voor de bouw van nieuwe woningen en infrastructuur. Daarmee bedreigt een slechte staat van het water onze welvaart.

Tien concrete acties

Om de situatie te verbeteren, stellen de ondertekenaars tien concrete acties voor:

  1. Alle sectoren moeten bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
  2. Voldoende kaders en middelen zijn essentieel voor succes.
  3. Een heldere koers en sterke leiding zijn noodzakelijk.
  4. Lozingsvergunningen moeten up-to-date en KRW-proof zijn.
  5. Landbouw moet toekomstbestendig en waterbewust worden, zoals biologisch.
  6. Meer grip op grondwateronttrekkingen is noodzakelijk.
  7. Een duidelijke aanpak voor bouwprojecten om te voorkomen dat deze stilvallen door slechte waterkwaliteit.
  8. Rioolwaterzuiveringen moeten nieuwe vervuilende stoffen effectief kunnen filteren.
  9. Funderingsschade door fluctuerende grondwaterstanden moet worden voorkomen.
  10. Voldoende zwemlocaties voor recreanten moeten gegarandeerd worden.

Oproep tot actie

De opstellers van het manifest zijn bereid om hun bijdrage te leveren, door bijvoorbeeld water te bergen in en rondom natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden en door klimaatbestendig te bouwen. Zij rekenen hierbij op duidelijke richtlijnen en ondersteuning van de overheid.

Bekijk het volledige manifest hier.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter