Ga terugHome      Nieuws      Natuur- en milieuorganisaties steunen Noordzeeakkoord
Nieuwsbericht

Natuur- en milieuorganisaties steunen Noordzeeakkoord

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Ruim een jaar hebben de visserij, energiesector, overheid en natuur- en milieuorganisaties gewerkt aan een pakket afspraken hoe we de Noordzee beter kunnen beschermen, gebruiken en inrichten. Het is noodzakelijk om op een van de drukste zeeën ter wereld tot een gezonde balans te komen tussen natuur, energieproductie en voedselvoorziening. Het akkoord is op 19 juni 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De natuur- en milieuorganisaties steunen dit Noordzeeakkoord.
Kind met rode vlieger op het strand

Volgens de natuur- en milieuorganisaties is dit akkoord een belangrijke stap in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Met meer beschermd gebied, verduurzaming van de visserijvloot met een stevig transitiefonds en meer zekerheid over het opwekken van duurzame energie. Er komt ook meer geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Kernvraag daarbij is hoe we het menselijk gebruik in balans kunnen brengen met de natuur. Ook komt er een onderzoek om zeker te stellen dat de gaswinning op de Noordzee in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs.

Bescherming van de natuur
Verder wordt het netwerk van beschermde gebieden uitgebreid met de Bruine Bank en worden bestaande beschermde gebieden als de Doggersbank en het Friese Front voor een groot deel gevrijwaard van schadelijke vormen van visserij. Daarnaast worden kwetsbare soorten als zeevogels beter beschermd. Natuurversterkend bouwen wordt het uitgangspunt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee. Tot slot worden in beschermde natuurgebieden geen windmolens geplaatst.

Een compromis
Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts, maar ook een compromis. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er meer en goede beschermde gebieden in de oceanen nodig zijn om de biodiversiteit te herstellen. De inzet van de natuur en milieuorganisaties was uitsluiting van sleepnettenvisserij op 30 procent van de oppervlakte van de Nederlandse Noordzee. In het huidige akkoord wordt 15 procent gerealiseerd. Naar aanleiding van de achterban consultaties van de verschillende partijen is het Noordzeeakkoord de afgelopen weken aangepast. De visserij is verder tegemoet gekomen door een deel van het Friese Front, een uniek natuurgebied ten noorden van de Waddeneilanden, open te houden voor de visserij. In ruil hiervoor wordt het overige gedeelte van het Friese Front beschermd tegen alle vormen van visserij zoals staand want visserij en sleepnetvisserij.

Wil je meer weten over het Noordzeeakkoord?  Lees hier meer over het akkoord

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter