Terug naar overzicht

Tweede Kamer stemt voor Noordzeeakkoord

In het Noordzeeakkoord hebben de natuur- en milieuorganisaties, de energiesector (gas, olie en wind), de zeehavens en een deel van de visserijsector gezamenlijk afspraken gemaakt om de opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij verder te brengen. Het Noordzeeakkoord draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde Nederlandse Noordzee.
Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
 • 
Nieuwsbericht
Vier windmolens op zee met een geel blauw paarse lucht

Balans in belangen
Het Noordzeeakkoord is een compromis, want ook op de Noordzee is de ruimte schaars. In een intensief en langdurig proces heeft ieder van de partijen in het Noordzeeoverleg wat gegeven en wat genomen en het is gelukt om met elkaar de balans in de belangen te vinden. Voorzitter Sybilla Dekker over de samenwerking: ‘Juist omdat wij in het Noordzeeoverleg naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaars belangen, kunnen wij gemeenschappelijke oplossingen vinden en kansen verzilveren.’

Steun visserijsector
Begin februari 2020 hebben alle partijen in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. In juni 2020 is het Akkoord voor de Noordzee vastgesteld. Ook zeven van de negen betrokken bestuurlijke organisaties in de visserijsector hebben ingestemd met het Noordzeeakkoord. Ofschoon daarmee een meerderheid van de visserijbestuurders achter het Akkoord staat, vertegenwoordigt deze net geen meerderheid van de leden in de achterban. Gezien de verdeeldheid in de achterban kunnen deze zeven organisaties niet namens de gehele visserijsector ondertekenen. Dekker: ‘Wij zijn overtuigd dat in dit Akkoord samen meer is bereikt dan daarbuiten in de onderhandeling met afzonderlijke sectoren mogelijk was geweest. De deur staat open voor de visserijsector om met één geluid en constructief aan tafel te komen.’

Contactpersonen

Neem contact met ons op

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij onze persvoorlichters.