Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee publiceren positie energie-eilanden
Nieuwsbericht

Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee publiceren positie energie-eilanden

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
De energietransitie is in volle gang. Om aan de klimaatdoelen te voldoen zullen verschillende vormen van duurzame energie onderdeel worden van deze energietransitie, met een grote rol voor  windenergie. Om in 2050 alle windenergie die op de Noordzee wordt opgewekt te verwerken in het Europese energiesysteem, kunnen offshore windparken gebundeld aangesloten worden op zogenaamde energie-eilanden. Deze fungeren als ‘stekkerdoos’ voor windmolenparken. Natuur en Milieu en Stichting de Noordzee vinden dat nut en noodzaak voor de samenleving zorgvuldig moet worden aangetoond. Zij hebben kansen en risico’s in kaart gebracht in de notitie ‘Positie energie-eilanden – Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu’.
Drie windmolens in zee

Wij definiëren energie-eilanden als volgt:

Een kunstmatig eiland is omgeven door zee en is hetzij geheel tot aan de bodem opgevuld, hetzij (deels) drijvend en aan de bodem verankerd. In principe is een zeewering aanwezig en wordt het eiland toegankelijk gemaakt via een haven. Belangrijk verschil met een installatie zoals een mijnbouwplatform is het semipermanente karakter, waarbij eerder aan 100 jaar of langer is te denken, dan aan 30 tot 40 jaar (levensduur installaties).

Het aanleggen van energie-eilanden is een van de mogelijkheden voor Nederland en de andere landen rond de Noordzee om de klimaatdoelen te halen en betaalbaar te houden. In de klimaatplannen is een grote rol weggelegd voor windparken op zee. Die parken worden steeds verder uit de kust gebouwd. Dat maakt het lastiger en duurder om de stroom naar land te transporteren. Kunstmatige energie-eilanden op de Noordzee moeten de windparken daarom met elkaar en de omringende landen gaan verbinden.

Web van energie-eilanden

Een web van energie-eilanden is technisch, economisch én juridisch haalbaar om te bouwen. Dat blijkt uit onderzoeken van het North Sea Wind Power Hub consortium. Daarin werken TenneT en Gasunie samen met de Havenbedrijf Rotterdam, en de Deense netbeheerder Energinet. Voor de eilanden zijn drie basisontwerpen gemaakt: zandeilanden, caisson-eilanden (afgezonken bakken gevuld met zand) en platforms op palen. In het nieuwe Deense regeerakkoord staat dat er een windhub op zee zal komen.

Goede afweging

Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee zien dat energie-hubs een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de energietransitie. Er kleven echter ook veel ecologische risico’s aan. Vooral de cumulatie van deze ontwikkelingen zal een nog grotere druk op een al verzwakt ecosysteem leggen. De eventuele komst van energie-eilanden moet daarom altijd getoetst worden aan de draagkracht van het ecosysteem, zowel als op zichzelf staande ontwikkeling, als ook in relatie tot andere economische activiteiten in deze gebieden. Verschillende kansen en risico’s voor de natuur en biodiversiteit, kosten, ruimtegebruik en tempo zijn in kaart gebracht. Het is nu van cruciaal belang dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen belangen van alle partijen zoals de scheepvaart, zandwinning, visserij, aquacultuur en natuur, en de mogelijke risico’s voor en impact op het milieu. Met deze positie willen Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee een bijdrage leveren aan de discussie over en de keuze tussen de verschillende basisontwerpen.

Meer weten?

In onze notitie omschrijven we onze gezamenlijke benadering voor energie-eilanden vanuit de dubbeldoelstelling: meer wind op zee en een schone en gezonde Noordzeenatuur.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter