Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu spreekt zich uit voor een duurzame toekomst tijdens Klimaatdag 2020
Nieuwsbericht

Natuur & Milieu spreekt zich uit voor een duurzame toekomst tijdens Klimaatdag 2020

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Op maandag 12 oktober vond de eerste nationale Klimaatdag plaats. Deze dag stond geheel in het teken van het Klimaatakkoord en de onderwerpen die daarin terugkomen. Tijdens de Klimaatdag hebben wij uiteraard van ons laten horen tijdens verschillende digitale talkshows. Ruim 1500 mensen, experts uit de verschillende vakgebieden en geïnteresseerden, keken mee naar de live shows. Heb je het evenement gemist? Je kunt via dit artikel de opnames terugkijken. De video's hieronder zijn gemaakt door de organisatie van de Klimaatdag 2020.
Illustratie Klimaatdag: weiland, pad met hindernissen, blauwe lucgt

We hebben de afgelopen jaren aan alle tafels van het akkoord mee onderhandeld en het Klimaatakkoord vorig jaar ook ondertekend, maar daar stopte onze inzet niet. Sinds de ondertekening zetten wij ons blijvend in voor verbeteringen in het klimaatbeleid en de snelle uitvoer van afgesproken maatregelen. Onze directeur Marjolein Demmers en twee van onze programmaleiders Peter Soonius (Mobiliteit) en Michèlle Prins (Energie) discussieerden met experts tijdens de talkshows over belangrijke onderwerpen uit het akkoord. Ook nam Marjolein Demmers deel aan een rondetafelgesprek met Marjan van Loon van Shell Nederland en Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging.

Rondetafelgesprek met Shell Nederland en de Jonge Klimaatbeweging

Onze directeur Marjolein Demmers ging in gesprek met Marjan van Loon (directeur Shell Nederland), en Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging). Zij discussieerden over de dilemma’s in het Klimaatakkoord. Het ging onder andere over de noodzaak om te investeren in hernieuwbare energie en om de investeringen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Ook bespraken zij de behoefte aan een klimaatautoriteit die ervoor zorgt dat de klimaattransitie sneller gaat en op grotere schaal wordt aangepakt.

Marjolein Demmers tijdens het gesprek: “Voor ons is het allerbelangrijkste dat we hard aan de slag zijn gegaan met het Klimaatakkoord. Je ziet dat we al gaandeweg hebben geleerd waar in het akkoord weinig aandacht aan is besteed. Nu moeten we een tandje bijzetten.” We hopen dat Shell in Nederland de toon zet voor Shell International door te investeren in hernieuwbare energie in plaats van olie- en gasprojecten te blijven ontwikkelen. Demmers: “Dat kan worden ondersteund door overheden die vervuiling beprijzen.”

Bekijk de video

Talkshow: Tandje erbij naar 55 procent

In het Klimaatakkoord is de doelstelling van 49% reductie afgesproken, deze stond al in het Regeerakkoord. De Europese Commissie heeft bepaald dat ze een stap verder willen, naar 55% reductie. En het Europees Parlement wil zelfs naar 60%. Het Europese doel kan dus worden bijgesteld. Tijdens deze talkshow ging onze directeur, Marjolein Demmers in gesprek met Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving) en Sandor Gaastra (ministerie Economische Zaken en Klimaat) over de doelstelling om 55% minder CO2 uit te stoten in 2030. Moet Nederland haar doelstellingen ook aanpassen? Natuur & Milieu wil in Nederland vooral het tempo erin houden en doorgaan met de eigen CO2-heffing. Marjolein Demmers: “We hebben geen tijd te verliezen, want het klimaat wacht niet. Laten we de ambitie van het Europees Parlement volgen en laten we daarin ook de luchtvaart meenemen, die moet ook aan klimaatdoelen voldoen.”

Bekijk de video

Talkshow: Het nieuwe normaal. Hoe houden we de voordelen van thuiswerken vast?

Het coronavirus heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Zo werken we gedwongen zoveel mogelijk thuis en reizen we veel minder. Deze crisis heeft daardoor ook een positieve kant, want dit veranderde gedrag heeft een positief effect op het klimaat. Onze programmaleider Mobiliteit, Peter Soonius, ging tijdens deze talkshow in gesprek met diverse experts over de voordelen van thuiswerken en hoe we die vast kunnen houden na de coronacrisis. Peter Soonius ziet de coronacrisis als een kans om meer thuis te werken en minder vaak in de auto te stappen voor werk. “Met deze crisis is het effect van duurzame mobiliteit, van minder reizen, heel hard meetbaar geworden. We weten nu dat er heel veel kan, nu moeten we dat in beleid verankeren.”

Bekijk de video

Talkshow: Wanneer gaat de eerste molecuul CO2 de grond in?

CO2-opslag (CCS) is een techniek die voordelig lijkt, maar niet tot echte verduurzaming leidt. CO2 die anders in de lucht zou verdwijnen, wordt dan permanent opgeborgen, bijvoorbeeld in oude, lege aardgasvelden. Het is daarom niet de ideale oplossing, toch hebben we deze technologie nodig als onderdeel in de verduurzaming van de industrie. Onze programmaleider Energie, Michèlle Prins, ging in gesprek met experts over de rol van CO2-opslag in Nederland en hoe we dit tijdelijk mogelijk kunnen maken.

Michèlle Prins ziet dat CO2-opslag niet de ideale oplossing is, maar is ook realistisch. Haar pleidooi tijdens de talkshow: “We moeten zorgen dat CO2-opslag de structurele klimaatdoelen niet in de weg staat. Maar ook in Nederland ondervinden we nu de gevolgen van klimaatverandering. De vraag is daarom niet meer óf je CCS zou willen, die luxe hebben we niet meer. We hebben de infrastructuur, regelgeving en subsidie nodig.”

Bekijk de video

De vervuiler betaalt

Alle deelnemers aan de Klimaatdag konden ook stemmen op hét onderwerp dat een plek in een nieuw regeerakkoord moeten hebben, na de verkiezingen in maart 2021. Als nummer 1 kwam uit de bus: ‘Het principe ‘de vervuiler betaalt’ gaat voor alle sectoren gelden.’ Een mooie ambitie en een belangrijke stap voor effectief klimaatbeleid waar wij ons zeker voor inzetten.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter