Ga terugHome      Nieuws      Meer natuurversterking op Noordzee dankzij Nationale Postcode Loterij
Nieuwsbericht

Meer natuurversterking op Noordzee dankzij Nationale Postcode Loterij

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee ontvangen gift voor aanleg oesterriffen in windparken op de Noordzee.
Op zee worden oesterkooien uit het schip getakeld

Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee ontvangen een extra gift voor hun programma De Rijke Noordzee. De Nationale Postcode Loterij heeft zojuist op het Goed Geld Gala bekend gemaakt de organisaties extra te steunen met een bedrag van 2,6 miljoen. De Rijke Noordzee ontving vijf jaar geleden al een prachtige bijdrage uit het Droomfonds van de Postcodeloterij. Op dit moment staan er in zes windparken kunstriffen en wordt geëxperimenteerd met natuurvriendelijk bouwen in de parken.  De organisaties zijn dolblij weer verder te kunnen met hun werk voor een gezonde Noordzee.

‘We zijn ongelofelijk blij met deze extra steun van Nationale Postcode Loterij. Een fantastische erkenning van het feit dat we goed werk verrichten voor de natuur. Dankzij het Droomfonds hebben we een programma opgezet, waar we grote stappen hebben gezet voor natuurherstel- en ontwikkeling op de Noordzee. De komende jaren komt er nog een groot aantal windturbines bij. Dus we moeten en willen door. Deze extra gift van de loterij gaat ons daar enorm bij helpen. Deelnemers van de Postcodeloterij, veel dank aan jullie!’, aldus Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee.

Extra gift op belangrijk moment
De steun komt op een belangrijk moment. De Rijke Noordzee werkt er hard aan het programma verder te laten groeien. ‘Ieder windpark heeft de potentie om een hotspot te zijn voor natuurontwikkeling. Door slim te bouwen en te investeren in natuur, maken we meer leefgebied voor vissen, oesters, krabben, kreeften en haaien. Windparken als kraamkamers voor natuur, dat is onze droom en daar werken we naar toe. Ook uit het buitenland komt steeds meer interesse voor de inzichten die wij in Nederland opdoen. We delen onze kennis graag, zodat we steeds de best beschikbare technieken gebruiken voor natuurversterking. De natuur houdt zich niet aan landsgrenzen, uiteindelijk hebben alle Noordzeelanden elkaar nodig in het beschermen en versterken van de Noordzeenatuur’, aldus de organisaties. 

Windenergie en natuurontwikkeling hand in hand
De natuur in de Noordzee staat onder druk. Nederlands grootste natuurgebied wordt namelijk heel intensief gebruikt. Scheepvaart, visserij, windproductie, maar ook militaire oefeningen vinden er plaats. Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee vinden het van groot belang dat natuurherstel en natuurontwikkeling meer aandacht krijgen: ‘We willen dat duurzame windenergie altijd gepaard gaat met natuurversterking. Met ons programma De Rijke Noordzee laten wij in de praktijk zien dat dit ook kan.’ De organisaties hebben de afgelopen jaren een groot aantal partners aan zich gebonden van consortia van windenergieproducenten tot wetenschappelijke instituten en banken. 

Over De Rijke Noordzee
Door visserij, klimaatverandering en ziektes zijn de oesterriffen de vorige eeuw verloren gaan. Zorgwekkend vindt De Rijke Noordzee, want oesterbanken nemen een belangrijke plek in, in de ecosystemen onder water. Ze vormen de basis van een gezond ecosysteem. Maar ontwikkeling en herstel van oesterbanken is complex, daarom doet de Rijke Noordzee op verschillende locaties onderzoek naar de omstandigheden waarin oesters en andere schelpdieren het beste gedijen. Windparken zijn hiervoor heel geschikt, omdat er niet wordt gevist; de bodem met rust wordt gelaten, en omdat er voldoende harde materialen zijn voor schelpdieren om zich aan te hechten.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter